By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
by Rédey, Zoltán, 1968- mzk2003196434{{{}}}}
Published Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2000.
Annotation: Studie, s Úvodem (s. 7-13) a s oddíly: Morfológia poézie - tvar ako literárnoteoretický a recepčný problém (od syntaktiky k pragmatike), s. 15-93:...
Book
6
7
In: O interpretácii umeleckého textu. -- Sv. 24, 2009, s. 73-88
Annotation: Bilanční stať, s kapitolami: Dve polohy vedecko-teoretickej autentickosti - František Miko a Ľubomír Plesník (s podkapitolami: Mikova "škola autentickosti";...
Article
8
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 81, 2012, č. 4, s. 455-475
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 50, 2015, č. 4, s. 42-47
Annotation: Kritická studie knihy M. Habaje.
Article
10
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 3, s. 5-18
Annotation: Studie pojednávající o úloze metafory v v poezii 20. a 21. století, o jejím podílu na utváření estetické hodnoty a smyslu konkrétní básně....
Article
11
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 4, s. 124-131
Annotation: Recenze.
Article
12
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 7, 2015, n. 3, s. 16-29
Annotation: Studie se věnuje kánonu slovenské literatury, především otázce, do jaké míry se kánon reálně zakládá na literárně estetické hodnotě jednotlivých...
Article
13
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 2, 2017, č. 1, jún, s. 7-37
Annotation: Studie se věnuje slovenské reediční praxi v 21. století, autor se zabývá zejména reedicí poezie J. Ondruše a I. Štrpky.
Article
14
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 6, s. 76-86
Annotation: Článek o žánrovém záběru básnické tvorby J. Briškára; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 86).
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 2, s. 155-160
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 1, máj, s. 163-[168]
Annotation: Poznámky k monografii J. Juhásové "Litanická forma od avantgardy po súčasnosť".
Article
17
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 9/10, s. 51-62
Annotation: Rozhovor s M. Hamadou a Z. Rédeyem o básnické tvorbě J. Ondruše; připojen úvodní komentář (s. 51).
Article
18
Annotation: Monografie představuje pokus o postižení vývoje slovenské prózy a její kompoziční poetiky; s věcným rejstříkem (s. 225-228); s jmenným rejstříkem...
Book
19
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 16, 2011, č. 11, Příloha, s. 1-55
Annotation: Sborník vybraných příspěvků z konference, která se uskutečnila na FF UK v Bratislavě 18.-19. 5. 2011. Sborník je završením grantového projektu...
Article
20