By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 42, 1992, č. 4, s. 495-497
Annotation: Zpráva z konference Odkaz Jana Amose Komenského a výchova člověka pro 21. století, konané 23.-31. 3. 1992 v Praze, Uherském Brodě a Bratislavě.
Article
3
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 32, 1982, č. 1, s. 69-76
Annotation: Jedna kapitola stati věnována A. M.
Article
4
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 35, 1985, č. 4, s. 466-467
Annotation: Ryba Jakub Jan; recenze (kniha obsahuje i ukázky z beletristického díla JJR).
Article
5
In: Rodina a škola. -- ISSN 0035-7766. -- Roč. 45, 1998, č. 8/9, s. 20
Annotation: O jeho pedagogické činnosti.
Article
6
In: Rodina a škola. -- ISSN 0035-7766. -- Roč. 45, 1998, č. 11, s. 20
Annotation: Medailon učitele, redaktora a estetika.
Article
7
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 11 (35), 1995, s. 229-230
Annotation: Recenze (v němčině) německého překladu knihy nizozemského komeniologa.
Article
8
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 25, 1995, č. 54, s. 188-191
Annotation: Medailón k 70. narozeninám R. P. 6. 11. 1994.
Article
9
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Roč. 6, 2015, č. 2, s. 151-164
Annotation: Studie srovnává více než padesát různě zveřejněných životopisů z období 1801-2010. Autor si všímá toho, jak byly v tomto období přinášeny...
Article
10
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 48, 2016, s. 126-141
Annotation: Studie s kapitolami Úvodem, Pohádková tvorba Františka Hrnčíře, Ohlasy na Hrnčířovy pohádky v dobovém tisku, Hrnčíř jako vydavatel pohádek...
Article
11
12
13
In: Theatrum historiae. -- ISSN 1802-2502. -- Sv. 2, 2007, s. 291-303
Annotation: O začátečnických letech F. Hrnčíře (autor o něm připravuje velkou monografii); s ukázkami z básní, publikovaných pod pseudonymem Julius Verner.
Article
14
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 22, 1992, č. 48, s. 191-193
Annotation: Referát o průběhu kolokvia; z českých účastníků pronesly přednášky: Čapková Dagmar, Pešková Jaroslava.
Article
15
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 11 (35), 1995, s. 212-214
Annotation: Recenze (v němčině) zvláštního monotematického čísla časopisu Paedagogica Historica (International Journal of the History of Education), XXVIII,...
Article
16
In: "Pozdrav milý od Polabí k jihu pílí!" : slovanská tematika mezi filologií a historiografií. -- ISBN 978-80-7560-335-7. -- S. 112-121
Annotation: Studie o působení vychovatele V. Gablera v srbské knížecí rodině.
Book Chapter
17
by Rýdl, Karel, 1952- jn19990009976{{{}}}}
Published [Pardubice] : Univerzita Pardubice, 2017.
Annotation: Studie pojednává o Komenského působení ve východních Čechách - v Brandýse nad Orlicí, Bílé Třemešné a Horní Branné - před jeho odchodem...
Book
18
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 36, 1986, č. 3, červen, s. 323-338
Annotation: O politické, pedagogické a komeniologické činnosti profesora české techniky a člena poslanecké sněmovny říšské rady ve Vídni (12. 7. 1825-1913);...
Article
19
by Rýdl, Karel, 1952- jn19990009976{{{}}}}, Čeňková, Jana, 1957-
Published Pardubice : Nakladatelství Univerzity Pardubice, 2009.
Annotation: Biografie s obr. doprovodem; - s Úvodem (s. 4-7) a s kapitolami: Dětství a školní léta Františka Hrnčíře [dále jako F. H.] (1860-1874); Doba...
Book