By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 14, 1992, č. 5, s. 31-34
Annotation: Masaryk Tomáš Garrigue; s výběrem literatury a s biografickou poznámkou o autorovi studie.
Article
4
In: Českotřebovský kulturní zpravodaj. -- R. 1987, srpen, s. 4-6
Annotation: Výběr z jeho dopisů psaných příteli, zoologovi Antonínu Štolcovi.
Article
5
In: Vlastivědný sborník okresu Svitavy. -- ISSN 0862-4690. -- Sv. 9, 1989, s. 41-48
Annotation: Komentář k otištěným dopisům P. J. Karlu Vaškovi; prvý psaný 11. 1. 1932 z Trnavy se vyjadřuje k rukopisu K. Vaška, který se nedochoval; druhý...
Article
6
In: Filmový sborník historický. -- ISSN 0862-5352. -- Sv. 1, 1988, s. 73-87
Annotation: Studie dokumentující peripetie úsilí Sokolské obce v Litomyšli o zfilmování díla; film byl nakonec natočen v r. 1937 (scénář a režie: Vávra...
Article
7
In: Vlastivědný sborník okresu Svitavy. -- ISSN 0862-4690. -- R. 1984, s. 12-14
Annotation: O článcích a přednáškách T. N. o: Smetana Bedřich.
Article
8
In: Pomezí Čech a Moravy. -- Sv. 2, 1998, s. 7-32
Annotation: Studie o okolnostech vzniku a zveřejnění Schauerova textu Naše dvě otázky; s přetištěním tohoto textu (s. 33-36) z 1. čísla Času (1886); též...
Article
9
10
11
In: Zprávy z muzeí od Trstenické stezky. -- R. 1973, č. 13/14, květen, s. 72-73
Annotation: Recenze studie A. Kellnerové (Český lid 1971, č. 5).
Article
14
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 53, 1964, č. 53, 12. 4., s. 5
Annotation: O osudech vlastence J. Proška, jehož jména použila B. N. v Babičce.
Article
15
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 6, 1964, č. 9, září, s. 41-43
Annotation: O rozpornosti jeho publicistického díla.
Article
16
In: Muzejní a vlastivědná práce. -- ISSN 0027-5255. -- Roč. 1, 1963, č. 2, s. 74-85
Annotation: Rozbor kronikářských záznamů litomyšlského profesora G. Presidenta a jejich konfrontace s dalšími soudobými materiály.
Article
18
19
20
by Růžička, Jindřich, 1926-2011 jk01103158{{{}}}}
Published Hradec Králové : Východočeské nakladatelství, 1966.
Annotation: Studie o předloze hrdiny románu T. Novákové.
Book