By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 208, 6. 9., s. 3
Annotation: Ukázka z knihy "Pozdrav pánbu, pane Randák".
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 12, s. 1450-1455
Annotation: Studie o významu kronik a pamětí pro socialistickou literaturu na příkladech děl Antonína Zápotockého.
Article
3
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 125, 30. 5., s. 4
Annotation: Recenze operní inscenace hry K. Čapka.
Article
5
In: Ko Balty. -- s. 309-[310]
Annotation: Autorský doslov (datován 1965; původně vyšly 4 svazky ve 40. letech, 1. úplné /přepracované a rozšířené/ vyd. vyšlo v šesti svazcích v...
Book Chapter
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 68, 21. 3., s. 4
Annotation: Recenze opery na motivy románu A. Jiráska.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 69, 23. 3., s. 2
Annotation: Recenze opery na motivy románu A. Jiráska.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 126, 1. 6., s. 5
Annotation: Recenze operní inscenace L. Janáčka podle hry G. Preissové.
Article
9
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 14, 1958, č. 46, 22. 2., s. 3
Annotation: Rozhovor o románu Hodina předjitřní.
Article
10
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 4, 1954, č. 9, 4. 3., s. 2
Annotation: Sloupek.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 15, 12. 4., s. 4
Annotation: Vzpomínka na Nezvalovu přítomnost při vzniku dvou Frejkových inscenací jeho hry v letech 1931 a 1952.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1949, č. 6, červen, s. 89-95
Annotation: Próza.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 7, s. 804-815
Annotation: Próza. S přípiskem "(Z připravovaného románu)".
Article
15
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. [25], 1945, č. 193, 23. 12., s. 3
Annotation: Povídka.
Article
16
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 6, 1955, č. 6, červen, s. 472-476
Annotation: Rozbor divadelní hry M. Stehlíka "Vysoké letní nebe".
Article
17
In: Večerní České slovo. -- Roč. 12, 1930, č. 270, 19. 11., ilustrovaná příloha, s. 1-2
Annotation: (Melantrich z Aventýna Jiří).
Article
18
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 2, 1956, č. 298, 15. 12., Literární příl. Večerní Prahy, č. 50, s. 2
Annotation: Úryvek z prózy Komedie plná lásky.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 12, 1956, č. 98, 22. 4., s. 4
Annotation: Stať se věnuje besedám autorů se čtenáři. Shrnuje přínosy těchto besed pro tvůrčí činnost spisovatele.
Article
20