By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 22-25
Annotation: Biografická studie o době, kterou strávil J. Mahen v Dubé; navazuje na studii uveřejněnou v Milíři (19).
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 10, s. 1559-1563
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 45, 2012, č. 4, s. 3-17
Annotation: O autorově dětské četbě, s rozsáhlou vzpomínkou na J. Mahena, kterého v dětství osobně znal.
Article
4
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-214-3. -- Sv. 14, 2012, s. 9-12
Annotation: O Mahenově básnické tvorbě, též o možných motivech jeho sebevraždy.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 1, 12. 1., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
6
7
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 4, 23. 2., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
9
10
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 9, 2004, č. 3, s. 13-15
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 38, 2005, č. 1, s. 8
Annotation: Medailon k osmdesátinám 28. 2.; následuje výběr ze zápisků Z.K. Struktury a obtisky (s. 9-14).
Article
12
13
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2003, č. 71, prosinec, s. 4
Annotation: O diplomových pracích s čapkovskou tematikou na FFUK počátkem 50. let 20. století a o výtvarné účasti J. Čapka na knize H.G. Wellse.
Article
14
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2004, č. 72, březen, s. 6-7
Annotation: Příspěvek do vzpomínkové rubriky, zpochybňující mj. hodnověrnost článků J. Bednáře Pozoruhodné vztahy Franze Kafky k nezapomenutelné Třešti...
Article
15
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- R. 2004, č. 1, s. 10-20
Annotation: Studie, mj. o básnickém pseudonymu Jan Víra.
Article
16
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 95, 22. 4., s. 29
Annotation: Faktografická poznámka k baladě K.J. Erbena, zmíněné v článku M. Homolové Velikonoční otvírání pokladů (LN 10. - 12.4.2004); v rubrice Diskuse.
Article
18
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 11, 1. 6., s. 8-9
Annotation: O vydávání spisů J. Seiferta a o jeho dočasném přerušení z finančních důvodů.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 14, 7. 9., s. 22
Annotation: Recenze.
Article