By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 34, 2012, č. 9, září, s. 8
Annotation: Recenze.
Article
2
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 15, 22. 9., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 4, 23. 2., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 2, 27. 1., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 26, 2004, č. 1, [leden], s. 60-61
Annotation: Recenze.
Article
7
8
In: Historický obzor. -- ISSN 1210-6097. -- Roč. 13, 2002, č. 5/6, květen/červen, s. 129-133
Annotation: Příspěvek se zabývá Havlíčkovou kritikou Posledního Čecha a událostmi, jež následovaly po jejím zveřejnění v r. 1845.
Article
9
In: Historický obzor. -- ISSN 1210-6097. -- Roč. 12, 2001, č. 7/8, červenec/srpen, s. 179-182
Annotation: Biografická stať.
Article
10
12
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 31, 2009, č. 12, prosinec, s. 44
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 19, 13. 11., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 48, 2008, Heft 1, s. 223-225
Annotation: Referát o stejnojmenném kolokviu; s komentovaným přehledem příspěvků.
Article
16
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 14, 2007, č. 4, s. 844-848
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 15, 2008, č. 2, s. 377-381
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 20, 29. 11., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 4, 21. 2., s. 22
Annotation: Recenze.
Article