By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: RAK. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 9, 2004, č. 6, s. 33-36
Annotation: Výsledky výzkumu.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 4, 15. 4., s. 8-12
Annotation: Rozhovor se slovenským spisovatelem o jeho díle, současné slovenské a české literatuře a průzkumech čtenářství na Slovensku. Doplněno o biograficko-bibliografickou...
Article
3
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 3, p. 15-25
Annotation: Autor studie upozorňuje na nevyhnutelnost remediace při přenosu poznání a kulturních hodnot z minulosti do budoucnosti. Každé nové médium rekonstruuje...
Article
4
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 15. 7. 2015
Annotation: Rozhovor s autorem u příležitosti jeho čtení v rámci MAČ; mj. o autorských čteních a společenské roli a krizi literatury.
Article
5
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 21. 4. 2013
Annotation: Zpráva; připojena ukázka z románu.
Article
6
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 8 (25), 2016, n. 3, s. 3-14
Annotation: Studie se věnuje digitální remediaci sbírek jako aktu dematerializace. Autor se zabývá vztahem těchto sbírek k spoluutváření identity.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 4, duben, příl. Biblio, s. 4-6
Annotation: Rozhovor se slovenským spisovatelem P. Rankovem o českém překladu jeho románu "Legenda o jazyku" a česko-slovenských vztazích; připojena biografická...
Article
8
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 26/27, 28. 6.-11. 7., s. 94-95
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 95).
Article
9
10
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2013, č. 47/48, s. 8-19
Annotation: Diskuse, mj. o odpadu při práci s textem, recyklaci v postmoderně či o podvědomí jako duševním odpadu.
Article
11
In: RAK. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 5, 2000, č. 2, s. 24-39
Annotation: Anketa (Kto je podľa vás typický autor-pesimista či autor-optimista?, Nie je samotný akt písania prejavom optimizmu... ad.)
Article