By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 92, 2005, č. 1, s. 89-90
Annotation: Referát o sympoziu.
Article
2
3
4
5
In: Kuděj. -- ISSN 1211-8109. -- Roč. 16, 2015, č. 1/2, s. 74-87
Annotation: Článek se věnuje historii Divadelní fakulty AMU a Katedře divadelní vědy, jejíž jednou z určujících osobností byl Jan Kopecký. Autorka se...
Article
7
8
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 41, 2004, č. 2, s. 178-180
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 41, 2004, č. 2, s. 180-181
Annotation: Recenze.
Article
10
by Rauchová, Jitka, 1980- mzk2005286564{{{}}}}
Published České Budějovice : Společnost pro kulturní dějiny, 2014
Obsah knihy
Annotation: Monografie o dějinách instituce; součástí knihy jsou kapitoly o římských stipendistech, badatelských výsledcích, edičních podnicích, mezinárodní...
Book
11
by Rauchová, Jitka, 1980- mzk2005286564{{{}}}}
Published České Budějovice : Společnost pro kulturní dějiny, 2011.
Annotation: Monografie; - s Úvodem (s. 7-9); s úvodním textem Podoby a předobrazy. Jindřich Honzl, Jiří Frejka a Emil František Burian ve světle pramenů,...
Book
12
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 33, 2011, č. 4, duben, s. 41-43
Annotation: Studie o různých literárních a filmových zpodobeních historické postavy.
Article
13
Annotation: Kolektivní monografie autorského týmu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vychází ke 400. výročí úmrtí posledního rožmberského...
Book
14
by Beneš, Zdeněk, 1952-, Blümlová, Dagmar, 1949-, Gilarová, Zuzana, 1980-, Lach, Jiří, 1971-, Malý, Ivan, 1978-, Pánek, Jaroslav, 1947-, Rauchová, Jitka, 1980- mzk2005286564{{{}}}}
Published České Budějovice : Pelhřimov : Jihočeská unverzita, Historický ústav Filozofické fakulty ; Nová tiskárna Pelhřimov, 2006.
Annotation: Sborník příspěvků z jednání stejnojmenné sekce (jedné z více než 60) v rámci 23. světového kongresu Společnosti pro vědy a umění.
Book
15
by Štaif, Jiří, 1951-, Velek, Luboš, 1974-, Velek, Viktor, 1977-, Černý, Marcel, 1974-, Jiroušek, Bohumil, 1972-, Ryantová, Marie, 1964-, Nešpor, Zdeněk R., 1976-, Rauchová, Jitka, 1980- mzk2005286564{{{}}}}
Published České Budějovice : Praha : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta ; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2016.
Annotation: Kolektivní monografie věnovaná romantickému vlastenci a historikovi Josefu Kalouskovi, který se narodil do velmi chudých poměrů maloměsta v severovýchodních...
Book
16
by Blümlová, Dagmar, 1949-, Rauchová, Jitka, 1980- mzk2005286564{{{}}}}, Blüml, Josef, 1948-2020, Dvořáková, Klára, 1990-, Hlavačka, Milan, 1955-, Hrdina, Martin, 1980-, Jiránek, Tomáš, 1965-, Ryantová, Marie, 1964-
Published České Budějovice : Pelhřimov : Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav ; Nová tiskárna Pelhřimov, 2008.
Annotation: Sborník ze stejnojmenného sympozia konaného v rámci 6. (v knize chybně uvedeno 7.) ročníku Zíbrtova Kostelce; s úvodem Čas rychlých kol a křídel...
Book
17
Annotation: Kolektivní monografie přináší stati zabývající se kulturou, regiony, společností, církví, průmyslem, politikou a mezinárodními vztahy v...
Book
18
Annotation: Kolektivní monografie inspirovaná stejnojmenným sympoziem konaným v rámci 5. (v knize chybně uvedeno 7.) ročníku Zíbrtova Kostelce; s Úvodem...
Book
20
Annotation: Kolektivní monografie (některé její teze byly prezentovány na stejnojmenné konferenci); - mj. s uvedenými "kapitolami"; s Ediční poznámkou (s....
Book