By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 10, 13. 1., s. 11
Annotation: Recenze; zejm. o překladu textů písní do češtiny.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 212, 10. 9., s. 6
Annotation: Medailon.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 274, 23. 11., s. 9
Annotation: Článek o hudebním pořadu 24. 11. v Divadle Archa k poctě I. M. Jirouse a českého undergroundu.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 61, 13. 3., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 276, 26. 11., s. 9
Annotation: Referát o průběhu hudebního večera Pocta českému undergroundu II., který proběhl 24. 11. v pražské Arše.
Article