By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Novinky.cz [online]. -- 25. 3. 2020
Annotation: Povídka, která po publikaci v Salonu vyšla v knize "Miliónový časy : povídky pro Adru"; připojena nepodepsaná průvodní poznámka vysvětlující...
Article
3
4
5
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 62, 2018, č. 2, únor, s. 15-16
Annotation: Rozhovor; připojeny bio-bibliografické poznámky (s. 15).
Article
6
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 25. 7. 2017
Annotation: Rozhovor s M. Reinerem o jeho povídkové knize "Jeden z milionu"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 7, 16. 9., s. 124
Annotation: Komentář autora k otisku vyřazené kapitoly z připravované knihy o I. Blatném (Malé milostné slohy, s. 117-124).
Article
8
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 236, 10. 10., příl. Magazín Dnes, č. 41, s. 29-31
Magazín Dnes. -- 9. 10. 2013
Annotation: Rozhovor s vydavatelem knih M. Viewegha M. Reinerem o Vieweghových vážných zdravotních problémech a knize, kterou o nich napsal. Ukázky z knihy...
Article
9
In: Lžička v šuplíku. -- Roč. 1, 2011, č. 2, květen, s. 26-27
Annotation: Rozhovor o literatuře a literární činnosti. Uvozeno bio-bibliografickou poznámkou o M. Reinerovi.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 209, 7. 9., s. 15
Annotation: Výbor z rozhovorů, který je otištěn za jeho povídkou Cyril Leitgeb (s. 13-14) v rámci letního sobotního cyklu Česká literatura v Lidových novinách....
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 31, 1. 8., příl. Nové knihy, s. C
Annotation: Krátký rozhovor u příležitosti Měsíce autorského čtení v Brně; s biografickou poznámkou.
Article
12
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 2, 2003, č. 28, 10. 7., s. 61
Annotation: Krátké odpovědi na 10 otázek.
Article
13
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 2, 2003, č. 35, 28. 8., s. 19
Annotation: Vzpomínka na vydání prvotiny vlastním nakladatelstvím Homér.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 228, 30. 9., příl. Jižní Morava, s. 3
Annotation: Rozhovor o chystaném časopise Neon.
Article
15
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 16, 2006/2007, č. 5, 15. 1. 2007, Literární a výtvarná příloha, s. 6-7
Annotation: Úryvek z nedopsaného románu o I. Blatném; s biografickou poznámkou o autorovi (s. 7).
Article
16
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 9, 2002, č. 7, 11. 2., příl. Panská, s. 8-10
Annotation: Stať rozebírající plán básníků spáchat společnou sebevraždu.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 232, 5.-6. 10., s. B3
Annotation: Krátký rozhovor v pravidelné rubrice.
Article
18
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 9, 2002, č. 41, 7. 10., s. 82
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Neon. -- ISSN 1212-8392. -- Roč. 1, 2000, č. 1, leden, s. 4
Annotation: Úvodní poznámka k obsáhlejšímu souboru textů pojednává o vztahu I. Blatného k prostitutkám.
Article
20
In: Neon. -- ISSN 1212-8392. -- Roč. 2, 2000, č. 2, únor, s. 72-74
Annotation: Krátká poznámka a faksimile dopisu redaktora Mladé Fronty začínajícímu M. Vieweghovi u pěti otištěných básní.
Article