By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 102, 2. 5., příl. Orientace, s. 15
Annotation: Článek o filosofovi, disidentovi a mluvčím Charty 77 L. Hejdánkovi, který zemřel 28. 4. 2020.
Article
3
4
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 15, 2004, č. 43, 18. 1., s. 1, 2
Annotation: Rozhovor.
Article
5
7
8
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 76, 1991, č. 29, 4. 9., s. 2
Annotation: Rozhovor; M. R. psal též pod pseudonymy Kříž Viktor J., Kotlář Alexander.
Article
9
In: Knihy 91. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 1, 1991, č. 2, 16. 9., s. 2
Annotation: O čtenářském zážitku z knihy.
Article
10
11
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 42, 2012, č. 2, 13. 4., s. 13-14
Annotation: Vzpomínka na nedávno zemřelého J. Hochmana a jeho činnost v disentu.
Article
12
In: Bratrstvo. -- ISSN 1213-9351. -- Roč. 29, 1971, č. 2, únor, s. 27-28
Annotation: O světové próze.
Article
13
In: Acta (Scheinfeld). -- ISSN 0941-035X. -- Roč. 2, 1988, č. 5/8, zima, s. 35-37
Annotation: Recenze samizdatu (1988).
Article
14
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 10, 1980, č. 3/4 (Čtení na léto), červenec, s. 67-69
Annotation: Morava Georg J.; obrana P. K. proti pomlouvačnému článku Moravy v týdeníku Praesent (Innsbruck), č. 48, 22. 11. 1979.
Article
15
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 12, 1980, č. 6 (131), červen, příl. Zvon, s. [3]
Annotation: Morava George J.; polemika s jeho článkem o morálním profilu P. K. v souvislosti s jeho podpisem Charty 77 (týdeník Praesent, Innsbruck, č. 48,...
Article
16
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 22, 1988/1989, č. 85, [říjen 1988], s. 179-181
Annotation: Recenze. - Hus Jan.
Article
17
In: Zebra [samizdat]. -- Č. 2, říjen 1978, s. 15
Annotation: Krátký výklad podstaty křesťanství.
Article
18
In: Vital. -- Roč. 10, 2016, č. 4, prosinec 2016/únor 2017, s. 44-48
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 92, 2016, č. 10, s. 20-22
Annotation: Rozhovor převzatý z dejvického sborového zpravodaje Souterrain.
Article
20