By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 19, 2008/2009, č. 4, s. 128-133
Annotation: Vzpomínkový článek k historii Pedagogického institutu v Hradci Králové.
Article
2
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 18, 2007/2008, č. 4, duben 2008, s. 126-132
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 19, 2008/2009, č. 2, prosinec 2008, s. 59-63
Annotation: Recenze.
Article
4
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 14, 2004, č. 2, s. 35-38
Annotation: Recenze sborníku zaměřeného na rané období Jakobsonova života a vědecké dráhy (kontakty s ruskou literární a uměleckou avantgardou 10. let...
Article
5
Annotation: S oddíly: Vystoupení v plénu (s. 13-54); Lingvistika a lingvodidaktika (s. 55-192); Literární věda a translatologie (s. 193-328); - mj. s uvedenými...
Book