By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Rejzlová, Vendula, 1983- mzk2010611860{{{}}}}
Published Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010.
Obsah knihy
Annotation: Monografie o staročeském Passionále a o jeho literární předloze, Zlaté legendě, sleduje jednak vztahy mezi oběma texty a posuny mezi doktrinální...
Book
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 6, prosinec, s. 963-965
Annotation: Referát o otevřeném kolokviu pořádaném v ÚČL AV ČR 11. 9. 2012.
Article
3
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 8, 2009, č. 4, s. 28-29
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 3, červen, s. 435-447
Annotation: Příspěvek se vrací k dosud nevyřešené a zřejmě neřešitelné otázce, kdo byl tzv. Dominikán, z jehož pera vzešel překlad staročeského...
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 3, s. 116-124
Annotation: Studie analyzující žánr legendy a jeho proměnu v českém kontextu od prvních legend z konce 9. století s přesahem k novější literatuře.
Article
6
by Rejzlová, Vendula, 1983- mzk2010611860{{{}}}}
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017.
Annotation: Komentář k literárnímu dílu vydanému v edici Česká knižnice uvádí literárněhistorický kontext díla, jeho žánr, kompozici, témata a motivy,...
Book
7
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 1, březen, s. 133-137
Česká literatura v síti [online]. -- 10. 3. 2014
Annotation: Článek o staročeské fotoarchivní sbírce ÚČL AV ČR a zpřístupnění katalogu s naskenovanými kartotéčními lístky na webu http://starocech.ucl.cas.cz.
Article
8
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 3, srpen, s. 404-408
Annotation: Zpráva o mezinárodní konferenci, která proběhla 26. a 27. května 2021 hybridní formou (ve Vlasteneckém sále Karolina a online) u příležitosti...
Article