By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, s. 76-80
Annotation: Článek o průběhu projektu "Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika".
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 46-58
Annotation: Studie se zabývá básnickou tvorbou J. Hollého. Autorka se soustřeďuje na inspirace antickou poezii v díle slovenského básníka. Studii doplňují...
Article
3
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 1, s. 1-14
Annotation: Studie ke koncepci česko-slovenského literárního jazyka prosazované B. Tablicem v době slovenského národního obrození a k jeho vztahu ke skupině...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 5, s. 415-428
Annotation: Studie k Tablicově interpretaci zmíněného pojmu a jeho názorům na literární tvorbu, doplněno citáty z jeho díla.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6, 12. 4., s. 538-551
Annotation: Pokračování studie z č. 5/2010; k významu pojmu "poetské umění" v literárněvědné terminologii B. Tablice.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 2, s. 153-154
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 3, s. 240-258
Annotation: Studie analyzující níže zmíněnou sbírku P. J. Šafaříka, její recepci a význam ve vývoji slovenské literatury.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 6, s. 495-510
Annotation: Studie interpretuje korespondenci Jána Hollého, kterou edičně zpracoval roku 1967 Jozef Ambruš. Ta autorce slouží jako základní pramen pro bližší...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 1, s. 45-63
Annotation: Stať rozebírá programovou báseň J. Palkoviče Vidění Dobromyslovo a porovnává ji s dostupnými literárněhistorickými reflexemi. Autorka se...
Article
12
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 358-367
Annotation: Studie o literárněvědné reflexi R. Brtáně na téma příležitostné poezie B. Tablica.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 3, s. 187-203
Annotation: Studie o konceptu jazyka v literární tvorbě B. Tablice. Autorka se soustřeďuje na Tablicovu snahu stimulovat a přesvědčovat Slováky k používání...
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 4, s. 321-324
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 3, s. 238-240
Annotation: Referát o konferenci. Níže uvedeni jsou čeští učastníci, zmínění v textu.
Article
20
by Brtáňová, Erika, 1962-, Vráblová, Timotea, 1968-, Rišková, Lenka, 1980- mzk2014818829{{{}}}}
Published Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017.
Annotation: Sborník ze setkání slovenských literárních historiků nad barokní literaturou a kulturou; mj. s uvedenými studiemi zabývajícími se díly psanými...
Book