By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Sylvie Richterová

Sylvie Richterová in 2016 Sylvie Richterová (born 20 August 1945) is a Czech educator and writer living in Italy.

She was born in Brno and was educated as an interpreter at Charles University in Prague. In 1971, she moved to Italy, where she lectured in Czech and was a researcher at the Institute of Slavonic Philology. She went on to lecture on Czech language and literature in Padua and Viterbo.

Her first book ''Návraty a jiné ztráty'' (Returns and other losses), a collection of short stories, was written in Italy and was published by 68 Publishers in 1978. It was published in French as ''Retours et autres pertes'' in 1992.

Richterová has also translated works by Czech writers into Italian. Provided by Wikipedia
1
4
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [206]-211
Annotation: Esej bádající po smyslu bytí, hledající "pravdu", strach z pravdy, popisující novou "postpravdivou" éru osvětlující "kvalitativní antropologickou...
Article
5
7
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [4], duben, s. 67-72
Annotation: Recenze na Hiršalovu knihu "Vínek vzpomínek".
Article
8
In: Dr. Kokeš - Meister der Jungfrau. -- S. 267-279
Annotation: Doslov k německému vydání románu "Dr. Kokeš - Mistr Panny"; s uvedenou předmluvou, poznámkami k jednotlivým stranám (s. 281-288) a ediční poznámkou...
Book Chapter
9
In: Žasl jsem od pily. -- 4. s. obálky
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickými poznámkami o autorovi a ilustrátorovi (s. 79, s jejich společnou fot.).
Book Chapter
10
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, s. 80-102
Annotation: Rozhovor s českou exilovou autorkou působící na římské univerzitě; od otázky literárněvědné se tematicky přesouvá k otázkám obecně kulturně...
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 12, prosinec, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek o J. Skácelovi u příležitosti 30. výročí básníkova úmrtí.
Article
12
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 3. 10. 2006
Annotation: Rozhovor se S. Richterovou o literární vědě, bohemistice a vlastní literární tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
13
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 141, 18. 6., příl. Salon, č. 1179, s. 16
Salon. -- 19. 6. 2020
Annotation: Článek poukazující na souvislosti mezi hrou K. Čapka "R.U.R." a současnou koronavirovou krizí; zmíněna je i současná sci-fi literatura.
Article
14
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 22. 1. 2016
Annotation: Ukázka z výboru esejů S. Richterové; s úvodní poznámkou.
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 5, 1. 2., s. 27
Annotation: Poznámka k otištěnému výběru básní A.M. Ripellina Závidím veselým stařenkám (přebásnila Viola Fischerová za jazykové spolupráce Olgy...
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 35, 30. 8., s. 16-17
Annotation: Rozhovor se S.R., zejména o jejím působení bohemistky v Itálii; s bio-bibliografickou poznámkou (s. 17).
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 289-303
Annotation: Studie sleduje, s poukazem k svědectvím o Kolářových setkáních s texty F. T. Marinettiho, body blízkosti mezi tvůrčími metodami J. Koláře...
Article
18
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2001, č. 40, s. 56-65
Annotation: Esej s kapitolami Ráj ve městě, Zahrada jako kniha, Zahrada jako utopie, Kniha jako zahrada, Zahradník kontra robot, Pracovat v Edenu. - Medailon esejistky...
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 163, 15. 7., příl. Orientace, s. 19, 21
Annotation: Esej napsaný pro literární sympozium v Luhačovicích v roce 2000; s biografickou poznámkou o S. R. (s. 21).
Article
20
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 15, září, s. 22-27
Annotation: Konferenční příspěvek na téma Vztah etiky a literatury.
Article