By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


4
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [206]-211
Annotation: Esej bádající po smyslu bytí, hledající "pravdu", strach z pravdy, popisující novou "postpravdivou" éru osvětlující "kvalitativní antropologickou...
Article
7
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [4], duben, s. 67-72
Annotation: Recenze na Hiršalovu knihu "Vínek vzpomínek".
Article
8
In: Dr. Kokeš - Meister der Jungfrau. -- S. 267-279
Annotation: Doslov k německému vydání románu "Dr. Kokeš - Mistr Panny"; s uvedenou předmluvou, poznámkami k jednotlivým stranám (s. 281-288) a ediční poznámkou...
Book Chapter
9
In: Žasl jsem od pily. -- 4. s. obálky
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickými poznámkami o autorovi a ilustrátorovi (s. 79, s jejich společnou fot.).
Book Chapter
10
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, s. 80-102
Annotation: Rozhovor s českou exilovou autorkou působící na římské univerzitě; od otázky literárněvědné se tematicky přesouvá k otázkám obecně kulturně...
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 12, prosinec, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek o J. Skácelovi u příležitosti 30. výročí básníkova úmrtí.
Article
12
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 3. 10. 2006
Annotation: Rozhovor se S. Richterovou o literární vědě, bohemistice a vlastní literární tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
13
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 141, 18. 6., příl. Salon, č. 1179, s. 16
Salon. -- 19. 6. 2020
Annotation: Článek poukazující na souvislosti mezi hrou K. Čapka "R.U.R." a současnou koronavirovou krizí; zmíněna je i současná sci-fi literatura.
Article
14
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 22. 1. 2016
Annotation: Ukázka z výboru esejů S. Richterové; s úvodní poznámkou.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 9, 7. 11., s. 10-12
Annotation: Recenze.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 5, 1. 2., s. 27
Annotation: Poznámka k otištěnému výběru básní A.M. Ripellina Závidím veselým stařenkám (přebásnila Viola Fischerová za jazykové spolupráce Olgy...
Article
17
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 35, 30. 8., s. 16-17
Annotation: Rozhovor se S.R., zejména o jejím působení bohemistky v Itálii; s bio-bibliografickou poznámkou (s. 17).
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 289-303
Annotation: Studie sleduje, s poukazem k svědectvím o Kolářových setkáních s texty F. T. Marinettiho, body blízkosti mezi tvůrčími metodami J. Koláře...
Article
19
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2001, č. 40, s. 56-65
Annotation: Esej s kapitolami Ráj ve městě, Zahrada jako kniha, Zahrada jako utopie, Kniha jako zahrada, Zahradník kontra robot, Pracovat v Edenu. - Medailon esejistky...
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 163, 15. 7., příl. Orientace, s. 19, 21
Annotation: Esej napsaný pro literární sympozium v Luhačovicích v roce 2000; s biografickou poznámkou o S. R. (s. 21).
Article