By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 7, 2018, č. 27/28, s. 84-87
Annotation: Básně; připojena bibliografická poznámka (s. 87).
Article
2
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 24. 8. 2005
Annotation: Rozhovor s básnířkou T. Riedlbauchovou o její nové sbírce "Velká biskupovská noc" a o vztahu hudby a literatury a o vydávání poezie; připojena...
Article
3
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [45], 2013, č. 40, 1. 10., s. 4-6
Annotation: Rozhovor; mj. o jejím zaměstnání v PNP.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 4, září, s. 626-635
Annotation: Recenze sborníku studií, který vyšel jako tematické číslo časopisu Litteraria Pragensia.
Article
5
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 9, 2013, č. 3, s. 50-52
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 2, 12. 1., s. 56-59
Annotation: Životopisná stať.
Article
7
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 16, 2006, č. 33, s. 229-234
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 1, 10. 1., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 15, 19. 9., s. 6-7
Annotation: Rozhovor; mj. o její poemě, která vyjde na podzim. S ukázkou jejích veršů.
Article
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 11, 2000, č. 1 (43), s. 44-46
Annotation: Předmluva k otištěné korespondenci J. Floriana se školskými úřady (tři dopisy J. F. jako faksimile) z let 1911-18 v záležitosti neposílání...
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 12, 12. 6., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 21, 1999, č. 5, s. 49-53
Annotation: Komentovaný otisk deníkových zápisků A. Lauermannové-Mikschové z let 1889-1897, mj. o F. L. Riegrovi a T. G. Masarykovi.
Article
14
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2007, s. 145-147
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 1, únor, s. 101-107
Annotation: Studie shrnující výsledky bádání M. Červenky o lumírovském verši.
Article
16
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 45, 2013, s. 389
Annotation: Nekrolog k úmrtí pracovnice PNP (s fot. na s. 388).
Article
17
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 23. 1. 2010
Annotation: Rozhovor s básnířkou a literární historičkou T. Riedlbauchovou.
Article
18
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 24, 2017, č. 4, s. 60-61
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
19
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 18, 2017, č. 10, s. 46-49
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 47), s fot.
Article
20
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 6, 2017, č. 23/24, s. 4-6
Annotation: Básně; báseň "Písnička" je věnována im memoriam M. Hyksovi, duben 2017; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 6).
Article