By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naplnilas mi srdce jabloněmi. -- 4. s. obálky
Annotation: Doslov o básníkově poetice; s biografickými poznámkami o něm (s. 157) a o ilustrátorce (s. 158).
Book Chapter
4
In: Káva pro H.. -- Přední záložka
Annotation: Autorčina glosa ke knize; s uvedeným jejím doslovem a bio-bibliografickou poznámkou o ní (zadní záložka, s její fot.).
Book Chapter
5
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 7. 7. 2014
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
6
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 22. 11. 2016
Annotation: Básně L. Romanské ze sbírky "Prázdniny s Henrim"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
In: Být knihou a v rukou se ti otevřít. -- S. 7-12
Annotation: Předmluva překladatelky k antologii slovenské poezie vypovídá o jejím vztahu k vybraným autorům a autorkám a zmiňuje též spolupráci mezi Obcí...
Book Chapter
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 32, 9. 8., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 54, říjen, s. 31-32
Annotation: Zpráva o činnosti.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 36, 6. 9., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 19
Annotation: Informace o obsahu občasníku Průhledy č. 1/2/2012, který vydává ostravské středisko.
Article
12
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 10, 2004/2005, č. 3, leden 2005, s. 24
Annotation: Referát o třídenní konferenci.
Article
13
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 38, červen, s. 74
Annotation: Úvaha.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 38, 18. 9., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 40, prosinec, s. 67
Annotation: Úvaha.
Article
16
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 6, 2002, č. 24, prosinec, s. 73
Annotation: Článek o vlastním autorském čtení v ostravském klubu v ulici Stodolní.
Article
17
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 8, 20. 4. 1997, s. 434-435
Annotation: Recenze.
Article
18
19
In: Nová svoboda. -- Roč. 42, 1986, č. 261, 5. 11., s. 5
Annotation: Báseň.
Article