By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kalmanach. -- ISBN 80-902901-8-3. -- R. 2003, s. 44-51
Annotation: Návrh na encyklopedické heslo, s oddíly: Železnobrodská pašijová hra (s. 44-47), Poznámky k neuwaldské pašijové hře (s. 47-51, s ukázkami);...
Article
2
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 11, 2000, č. 4, prosinec, s. 66-70
Annotation: Studie.
Article
3
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 5, 1994, č. 1, březen, s. 42-46
Annotation: Studie přednesena na semináři Česko-německé vztahy v dějinách křesťanských církví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, pořádaném Českou...
Article
4
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 6, 1993, s. 35-52
Annotation: Komentář k torzovitě zachovanému rukopisu hry; též obecněji k divadelně dramatické kultuře severních Čech v 2. polovině 18. století.
Article
5
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 3, 1990, s. 81-90
Annotation: O anonymní komedii, vzniklé pravděpodobně v 2. čtvrtině 19. století; s komentářem k edici hry (s. 90-105, rukopisná knížka s jejím textem...
Article
6
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 1, 1990, č. 2, červen, s. 49-51
Annotation: Článek o pojednání na téma sousedské divadlo nalezené v pozůstalosti V. A. S. Navarovského.
Article
7
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 1, 1990, č. 2, červen, s. 110-111
Annotation: Poznámka k divadelní hře F. Vodseďálka "Mojžíš" otištěné na s. 73-109.
Article
8
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 1, 1990, č. 3, s. 52-61
Annotation: O lidovém sousedském divadle.
Article
9
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 2, 1989, s. 129-132
Annotation: Recenze; též recenze stejnojmenné antologie (texty vybrala, k vydání připravila, předmluvu napsala, ediční poznámkou, komentářem a slovníčkem...
Article
10
In: Strahovská knihovna. -- ISSN 0081-5896. -- Roč. 18/19, 1983/1984, s. 177-215
Annotation: O rozvoji sousedského divadelnictví v severních Čechách v 17.-19. století, zejména o pašijových inscenacích ve Vrchlabí.
Article
11
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 9, 1998, č. 2, červen, s. 66-71
Annotation: Předmluva k otisku dramatického textu (s. 72-101).
Article
12
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 2 (18), 1995, č. 3, srpen/září, s. 21-26
Annotation: Medailon výtvarníka a básníka.
Article
13
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 6, 1995, č. 2, červen, s. 81-83
Annotation: Článek o neuskutečněné antologii lidových her Zrcadlo světa, Neznámé hry českého baroka, připravované v letech 1969-70 v nakladatelství Orbis...
Article
14
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 8, 1995, s. 152-161
Annotation: O lidovém barokním divadle v severních Čechách v letech 1620-1720; zpochybnění uvažovaného autorství V. K. H. R. (např. Komedie o turecký vojně)...
Article
15
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Theatralia. -- Sv. 4, sv. 8, 1989, s. 114-117
Annotation: Recenze; též recenze antologie L. S. : Sousedské divadlo českého obrození (Praha, Odeon 1987, reálně 1988, 464 s., edice Lidové umění slovesné);...
Article
16
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 7, 1996, č. 2, červen, s. 71-73
Annotation: Poznámka k divadelní hře F. Vodeďálka "Nová komedyje o Davidoji" z roku 1813, opsané synem autora roku 1835; hra otištěna na s. 74-106, poznámky...
Article
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 8, duben 2005, s. 423-427
Annotation: O sborníku několika torz dramatických textů (Pašijová hra, Dvě veselá kázání, Hra na Květnou neděli) z konce 14. století.
Article
18
by Ron, Vojtěch, 1930-2007
Published Praha : Vyšehrad, 2009.
Annotation: Soubor studií: Rekognoskace pašijových a velikonočních her v sudetsko-karpatském prostoru (s. 19-32); Barokní divadlo v Podkrkonoší (s. 33-52);...
Book
19
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 11, 1998, s. 159-162
Annotation: Komentář k edici kroniky (s. 162-174), která je součástí rukopisu Železnobrodské hry.
Article
20
In: Kalmanach. -- ISBN 978-80-254-0717-2. -- R. 2007/2008, s. 22-29
Annotation: Rozhovor; připojen text V. Rona Vrchlabské pašije (s. 29-31) a nekrolog J. Janáčka (s. 31).
Article