By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 35, 28. 8., s. 4
Annotation: Přehledová stať k 10. výročí SNP. - S opravou dvou tiskových chyb v č. 36, s. 10.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 5, 29. 1., s. 6
Annotation: Medailon k sedmdesátinám 30. 1.; s kresleným portrétem spisovatelky.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 12, 19. 3., s. 6
Annotation: Medailon k 135. výročí narození.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 46, 12. 11., s. 4
Annotation: Medailon k 140. výročí narození 29. 10.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 42, 16. 10., s. 6
Annotation: Medailon k 80. výročí narození.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 10, 5. 3., s. 6
Annotation: Nekrolog k úmrtí 17. 2. ve věku 63 let.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 4, duben, s. 172-173
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 99, 1983, č. 5, s. 129-133
Annotation: Medailón k 100. výročí narození O. F. 20. 5.
Article
10
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 16, 1981, č. 12, s. 7-13
Annotation: Recenze knihy zabývající se mj. otázkami česko-slovenského literárního kontextu, dílem: Šalda František Xaver (i knihou: Štoll Ladislav, Občan...
Article
11
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 19, 1984, č. 7, s. 2-10
Annotation: Stať; o české i slovenské literatuře první republiky; podrobněji o: Šalda František Xaver, Čapek Karel.
Article
12
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 20, 1985, č. 5, s. 53-55
Annotation: Stať o české a slovenské poezii 70. a 80. let.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 33, 1986, č. 5, s. 477-482
Annotation: Recenze; též o dalších literárněvědných slovnících z Československého spisovatele: Slovník české literatury 1970-1981 (redigoval Vladimír...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 32, 1985, č. 4, s. 343-345
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 43, 1963, č. 79, 20. 3., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 43, 1963, č. 242, 2. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 47, 1966, č. 271, 1. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article