By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haňťa press. -- R. 1990, č. 8, prosinec, s. 27-37
Annotation: O pobytu B. H. v USA na jaře 1989; datováno Trenčianské Teplice, květen 1990.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 58, 11. 3., s. 6
Annotation: Rozhovor se švýcarskou bohemistkou a překladatelkou české literatury, zejména o jejím vztahu k: Hrabal Bohumil.
Article
3
by Roth, Susanna, 1950-1997 jn20020118005{{{}}}}
Published Praha : Pražská imaginace, 1993.
Annotation: Práce napsaná v letech 1982-1985, přijata jako disertace na curyšské univerzitě.
Book
4
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 15, 13. 4., s. 9
Annotation: Z recenze věnované francouzskému vydání: Postřižiny a otištěné v časopisu Critique.
Article
5
In: Proměny. -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 28, 1991, č. 1, s. 96-98
Annotation: O ohlase románu a o názorech M. K. na filmovou adaptaci jeho románu Nesnesitelná lehkost bytí.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 25, 20. 6., s. 9
Annotation: O jejím vztahu k české literatuře, zejména k dílům: Hrabal Bohumil, Kundera Milan.
Article
7
In: Haňťa press. -- R. 1991, č. 9, duben, s. 18-23
Annotation: Mj. o evropských cestách B. H. v letech 1989-1990.
Article
8
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 11, 1991, č. 3, s. 38-48
Annotation: Kafka Franz; studie vyšla pod názvem Kafkaesker Hrabal? ve sborníku slavistických příspěvků vydaném na počest Petera Branga Primi sobran'e pestrych...
Article
9
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 12, 1992, č. 1, s. 29-40
Annotation: Přehledová stať o vývoji názorů na dílo a osobnost B. N.
Article
10
In: Labyrint. -- Roč. 3, 1993, č. 4, květen, s. 42
Annotation: Úryvek rozhovoru se švýcarskou bohemistkou a překladatelkou (z videozáznamu pořízeného v září 1990 na Dobříši) o: Hrabal Bohumil, Hašek...
Article
11
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 58, 11. 3., s. 6
Annotation: Rozhovor se švýcarskou bohemistkou.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 22, 1. 6., s. 6
Annotation: Rozhovor se švýcarskou bohemistkou při udělení ceny knihkupectví Jäggi za překlady české literatury do němčiny 17. 5. v Basileji.
Article
13
In: Aspekt. -- ISSN 1336-099X. -- R. 1995, č. 1, s. 34-37
Annotation: Esej o životě a díle B. N.; přeloženo z knihy Prager Frauen, Neun Lebensbilder, editor Wagnerová Alena, Mannheim, Bollmann Verlag 1995.
Article
14
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 16, 1986, č. 3 (7. Čtení na léto), květen, s. 49
Annotation: K otištěné básni Bambino di Praga (s. 43-49).
Article
15
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 6, 1987, č. 16, s. 11-13
Annotation: Studie s úryvky z výroků M. K.; převzato z: Neue Zürcher Zeitung, 17.-18. 5. 1986.
Article
16
In: Czechoslovak and Central European Journal. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 11, 1992, No. 1, Summer, s. 66-72
Annotation: O kritické recepci díla B. Hrabala u nás a v zahraničí. (Periodikum, v němž je tento text otištěn, mělo dříve název Kosmas.).
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 15, 16. 4., s. 7
Annotation: Nekrolog; s otištěním Hrabalova dopisu autorce z února 1989. Datováno Curych, březen 1997.
Article
18
Annotation: Fotografická publikace; s uvedenými úvodními statěmi a s doprovodnými texty k fotografiím (většinou citáty z Hrabalových děl, popř. úryvky...
Book
19
Annotation: Divadelní program - sborník, obsahující kromě uvedených textů a statí mj. i text dramatizace /s. 154-232/; - s fot. doprovodem.
Book
20