By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Host [samizdat]. -- R. 1987/1988, č. 4, srpen 1988, s. [100]-[115]
Annotation: Básně ze sbírky "Básně a prózy", s bio medailonem autora.
Article
3
In: Host [samizdat]. -- R. 1989, č. 5, 31. 10., s. nepagin.
Annotation: Úvodní stať k textům J. Zahradníčka, které následují. Ediční poznámka k Zahradníčkovu textu "Zastavení" a vyzdvižení kvality Zahradníčkových...
Article
4
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 4, s. 86-90
Annotation: Glosy objasňující motivaci i metody Rotreklova psaní o literární historii; základním motivem je úsilí o obnovování narušené literární paměti,...
Article
5
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [7], září, s. [22]-[28] 30-36
Annotation: Nekrolog českého historika a heraldika knížete K. Schwarzenberga se zamyšlením o významu české šlechty v dějinách a v kultuře, obsahující...
Article
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [8], říjen, s. [142]-[146] [1]-5
Annotation: Medailon českého exilového básníka a spisovatele I. Jelínka se zamyšlením nad jeho sbírkou básní "Slovozpěv".
Article
7
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [9], listopad, s. [84]-[89] [1]-6
Annotation: Próza.
Article
8
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [6], červen, s. 55-60
Annotation: Reakce na Urbánkův článek reflektující texty věnované Moravě a autorům označeným za moravské a katolické. Rotrekl s názory Urbánka nesouhlasí;...
Article
9
In: Fragment. -- Roč. 6, 1992, č. 3, s. 72-75
Annotation: Básně z cyklu "Němé holubice dálek"; připojen je autorův medailon.
Article
10
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 3, 1989, únor, s. [32]-[53]
Annotation: Studie představující brněnský potažmo moravský poválečný literární život, jehož vývoj je podle autora zcela odlišný tomu v Praze a v Čechách...
Article
11
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 4/5, 1989, září, s. [243]-239
Annotation: Nesouhlasná reakce na komentář Z. Urbánka z Obsahu [5]/1989 reflektující diskusi věnovanou Moravě, moravanství a autorům označeným za moravské...
Article
12
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [5], květen, s. 83-96
Annotation: Komentář k současnému stavu české literatury a polemika s názorem, že počáteční mezník jejího vývoje spadá do 60. let.
Article
13
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [8], říjen, s. [11]-[18] ([1]-8)
Annotation: Povídka.
Article
14
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 57, 8. 3., příl. Telegraf na víkend, s. 8
Annotation: Celostránkový rozhovor.
Article