By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 14, 2015, č. 100, leden, s. 51-52
Annotation: Povídka.
Article
2
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 14, 2015, č. 100, leden, s. 61-62
Annotation: Povídka.
Article
3
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 14, 2015, č. 100, leden, s. 42-43
Annotation: Povídka.
Article
4
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 44, 21. 2., příl. Slovo na víkend, s. 1
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 2, 2003, č. 16, 17. 4., s. 82
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 14, 2004, č. 183, 7. 8., s. 9
Annotation: Rozhovor.
Article
7
8
9
In: Týdeník Květy. -- ISSN 0862-898X. -- Roč. 3, 1993, č. 9, 25. 2., s. 28-29
Annotation: Rozhovor; mj. o : S. R. První polovina nebe, román, 1993, nakl. Víkend.
Article
10
In: Signál. -- ISSN 0037-492X. -- Roč. 29, 1993, č. 14, 6.-13. 4., s. 10-11
Annotation: Rozhovor.
Article
11
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 10, 1966, č. 10, prosinec, s. 597-598
Annotation: Mj. referát o inscenaci hry P. Š.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 21, 1965, č. 76, 30. 3., s. 2
Annotation: O výsledcích čtenářského průzkumu na vesnici.
Article
14
15
In: Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0139-6862. -- R. 1981, č. 2, červen, s. 51-52
Annotation: Tři historky spjaté se vznikem románů Barvoslepý, Operace mé dcery, Formule 1.
Article
16
In: Záběr. -- ISSN 0139-7664. -- Roč. 15, 1982, č. 25/26, 20. 12., s. 1
Annotation: O jeho filmové práci.
Article
17
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 29, 1983, č. 11, listopad, s. 606-611
Annotation: Též o vlastní literární tvorbě S. R.
Article
18
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 33, 1983, č. 7, 17. 2., s. 41
Annotation: O své současné práci; příspěvek v seriálu.
Article
19
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 34, 1984, č. 9, 1. 3., s. 46-47
Annotation: Rozhovor s vedoucím skupiny Čs. filmu, která se zabývá tvorbou pro děti a mládež.
Article
20
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 34, 1984, č. 12, 22. 3., s. 12
Annotation: Rozhovor se S. R. jako vedoucím dramaturgicko-výrobní skupiny filmů pro děti a mládež Filmového studia Barrandov.
Article