By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 20. 2., s. 64-65
Annotation: Článek o B. H.
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 34, 25. 8., s. 49
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 30, 6. 10., s. 65
Annotation: Imaginární rozhovor členů poroty při rozhodování o udělení literární ceny.
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 43, 27. 10., s. 42-46
Annotation: Článek o J. V. Sládkovi, zejména o jeho fotografické zálibě; s četnými ukázkami jeho fotografií.
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 45, 10. 11., s. 65
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 51, 22. 12., s. 55
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2005, č. 1, 5. 1., s. 51
Annotation: Glosa.
Article
8
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 6, 9. 2., s. 53
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 11, 16. 3., s. 69
Annotation: Vzpomínka na M. Žilinu.
Article
10
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 1, 6. 1., s. 49
Annotation: Fejeton o obtěžování grafomany.
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 6, 10. 2., s. 59
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 7, 17. 2., s. 57
Annotation: Glosa o autorce detektivních příběhů a vydání výboru jejích básní.
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 15, 14. 4., s. 61
Annotation: Fejeton o recitaci.
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 19, 12. 5., s. 65
Annotation: Fejeton o vztahu k J. Wolkerovi.
Article
15
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 20, 19. 5., s. 57
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 51/52, 18. 12., s. 93
Annotation: Úvaha nad literárními zážitky uplynulého roku; mj. o K. Legátové.
Article
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 1, 31. 12. 2003, s. 47
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 5, 29. 1., s. 51
Annotation: Polemika s článkem J. Jandourka (Respekt č. 3/2004).
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 13, 25. 3., s. 36-46
Annotation: Soubor fotografií a článek Barbarská Libeň.
Article
20
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 14, 1. 4., s. 51
Annotation: Recenze.
Article