By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 6, [1986], s. 55-59
Annotation: Recenze strojopisného vydání monografie V. Kadlece "Dubček - 1968", jež v samizdatu vyšla s podtitulkem "Československá specifická cesta k socialismu";...
Article
2
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 8, 1986, s. 58-60
Annotation: Fejeton o "pružnosti" československých politiků, kteří postrádají jakoukoli morálni integritu ve svých postojích a jsou tedy s to přizpůsobit...
Article
3
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 8, 1986, s. 61-63
Annotation: Fejeton o tom, jak řešení katastrofy v Černobylu uvedlo v pochybnost celý společenský a politický systém; s datací 15. května 1986.
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [4], duben, s. 14-15
Annotation: Fejeton vyjadřující se k trestnímu zákoníku a § 100, tedy trestnému činu pobuřování. Text je věnován případu D. Fajtlové, kterou autor...
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [11], listopad, s. 13-15
Annotation: Fejeton o mírových hnutích a zodpovědnosti; s datací 11. listopadu 1983.
Article
6
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 5, 1985, s. [38]-[48]
Annotation: Text stylizovaný jako reportáž se snaží na základě různých zdrojů a svědectví rekonstruovat průběh událostí popisovaných ve Fučíkově...
Article
7
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. [1], 1988, č. 3, červenec, s. [86]-[96] (1-10)
Annotation: Studie o Fučíkově "Reportáži psané na oprátce", jak ji kriticky zhodnotil V. Černý ve své knize "Pláč Koruny české"; s dedikací: Panu profesoru...
Article
8
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 6, [1986], s. 60-61
Annotation: Zpráva o průběhu státního pohřbu J. Seiferta, která názvem odkazuje na hru F. Pavlíčka "Dávno, dávno již tomu", se snaží být pravdivým...
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 14, prosinec, s. 19-20
Annotation: Fejeton reagující na zabavené číslo moskevské "Pravdy", které prý kritizuje poměry v komunistickém Československu. Češi doufají v pomoc Sovětů...
Article
10
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 10, 1987, únor, s. 62-65
Annotation: Fejeton o nezlomném konformismu, opatrnictví a zpátečnictví těch, kteří v ČSSR tzv. drží kormidlo dějin; připomínány jsou mj. typické argumentační...
Article
11
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 10, 1987, únor, s. 67-69
Annotation: Fejeton o jednom zabaveném čísle moskevského deníku Pravda a o fámách, které okolo toho v tuzemské společnosti vznikají; s datací 4. 12. 1986.
Article
12
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 10, 1987, únor, s. 70-73
Annotation: Fejeton o televizním seriálu, který se věnoval osobě K. Gottwalda, připomíná, co se v daném historickém kontextu odehrálo a co bylo přitom...
Article
13
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 11, 1987, březen, s. 75-77
Annotation: Fejeton o perestrojce; v souvislosti s nekončícími debatami o podstatě socialismu autor poukazuje na paradoxní osud tohoto vyprázdněného pojmu...
Article
14
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [16], 1949, č. 9, 15. 11., s. 309-310
Annotation: Stať o J. A. Komenském a jeho "Umění kazatelském".
Article
15
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 5, 2004, č. 4, s. 45-51
Annotation: Starší rozhovor s J. Rumlem; připojen krátký nekrolog J. Rumla.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 38, 14. 2., s. 12
Annotation: Vzpomínka na perzekuci J. Lederera.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 259, 7. 11., s. 12
Annotation: Medailon Slávky Peroutkové k jejím osmdesátinám 9.11.; též o Nadaci Lidových novin a novinářské Ceně Ferdinanda Peroutky, založené v roce...
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 91, 17. 4., s. 16
Annotation: Medailon k 25. výročí úmrtí F. Peroutky; v rubrice Poslední slovo.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 60, 13. 3., příl. Nedělní LN, s. 7
Annotation: O zatčení J. F. 24. 4. 1942 a jeho chování na gestapu; o zachycení těchto skutečností v knihách: J. F., Reportáž psaná na oprátce; Fučíková...
Article
20
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 46, 23. 2., příloha, s. 6-7
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem.
Article