By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 271, 30. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 327, 26. 11., s. 2
Annotation: Obsáhlý medailon; stručný nepodepsaný medailon s portrétem básníka viz na s. 1.
Article
3
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, leden/únor, s. 49-50
Annotation: Ukázka ze studie k osobě a dílu ostravského básníka Ó. Łysohorského. Otištěny ukázky dvou básní.
Article
4
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, březen/duben, s. 46-48
Annotation: Úryvky z doslovu k psychologickému románu J. Havlíčka Ta třetí.
Article
5
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [7], 1958, č. 8, 20. 2., s. [3]
Annotation: Úryvek z doslovu k výboru poezie O. Łysohorského.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1954, č. 350, 19. 12., s. 4
Annotation: Recenze dvoudílného výboru, hodnotící v závěru úroveň překladů M. Marčanové, J. Taufra, Z. Berákové, J. Vladislava a J. Valji.
Article
7
In: Majo. -- s. 47-51
Annotation: Doslov k esperantskému vyd. Máje.
Book Chapter
8
9
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1990, č. 42, 19. 10., s. 2
Annotation: Dopis protestující proti zmínce: Hořec Jaromír, týkající se postojů J. R. za jednání o Seifertově knize v Čs. spisovateli.
Article
10
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1982, č. 8, 17. 2., s. 4
Annotation: Medailón k 75. narozeninám 22. 2.
Article
12
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1961, duben, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1962, leden, s. 10-11
Annotation: Recenze Seifertovy poezie.
Article
14
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1962, srpen, s. 7
Annotation: Poznámka; připojena nepodepsaná glosa Proč překládat ze slovenštiny?
Article
15
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 27, 1981, č. 170, 31. 8., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1982, č. 49, 1. 12., s. 4
Annotation: Medailón k 70. narozeninám 3. 12.
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 6, červen, s. 138-139
Annotation: Medailón k 11. 6.
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 6, červen, s. 127-128
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1983, č. 6, 2. 2., s. 4
Annotation: Medailón k 50. narozeninám 5. 2.
Article