By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: iRozhlas [online]. -- 12. 11. 2018
Annotation: Rozhovor s J. Rupnikem o kauze obnovení českého občanství M. Kunderovi, což zvažuje premiér A. Babiš, který M. Kunderu navštívil v Paříži.
Article
2
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 8, 17. 10., s. 85-87
Annotation: Studie s mezititulky Proti proudu, Katalyzátor demokracie, Převraty a revoluce, Život v pravdě, Antipolitika: etika, politika a moc, Morální autorita?,...
Article
3
In: Přítomnost. -- R. 2003, podzim, s. 23
Annotation: Nekrolog.
Article
4
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 1, 1993/1994, č. 4/5, s. 540-550
Annotation: Studie s kapitolami "Zrada vzdělanců", 1956-1968: rozum a svědomí, Intelektuálové a antipolitika; psáno pro nezávislé sympozium Československo...
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 39, 30. 9., s. 10-11
Annotation: Studie-recenze; s biografickými poznámkami o autorovi recenzované knihy a recenzentovi a redakční poznámkou v LtN č. 41/2011, že kniha ještě...
Article
6
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2010, č. 21, prosinec, s. 95-108
Annotation: Studie o historii česko-francouzských vztahů. Mj. zmíněny uvedené osobnosti.
Article
7
by Rupnik, Jacques, 1950- jn19990007249{{{}}}}
Published Praha : Prostor, 1992.
Annotation: Mj. s kapitolou Intelektuálové a moc: kultura a politika (s. 213-268).
Book
8
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 14. 9. 2018
Annotation: Ukázka z eseje nazvaného "Krize liberální demokracie ve střední Evropě" z níže uvedené publikace; s úvodní poznámkou.
Article
9
online
In: Alternativa [samizdat]. -- Č. 3, 31. 7. 1989, s. 40-47
Annotation: Esej o zrodu a roli angažovaných intelektuálů, v zásadě jenom spisovatelů v komunistickém Československu, rozdílu mezi nimi a intelektuály v...
Article
10
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 65, 2021, č. 123, 25.-27. 6., příl. Víkend, s. 11
Víkend. -- 25. 6. 2021
Annotation: Rozhovor s J. Rupnikem o čtenářství.
Article
11
In: Acta (Scheinfeld). -- ISSN 0941-035X. -- Roč. 2, 1988, č. 5/8, zima, s. 9-18
Annotation: Mj. o úloze spisovatelů v politickém vývoji poválečného Československa. Přeloženo z angličtiny.
Article
12
online
Webarchiv
In: Revolver Revue [samizdat]. -- Č. 13, 1989, říjen, s. [321]-[326]
Annotation: Doplňková kapitola z knihy Jiná Evropa.
Article
13
Annotation: Monografie představuje výběr úvah na témata vzniku, příčin a následků různých událostí spojených s československou republikou, jejím vznikem...
Book
14
by Havel, Václav, 1936-2011, Rupnik, Jacques, 1950- jn19990007249{{{}}}}
Published Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007.
Annotation: Třísvazkové vydání 598 dokumentů Charty 77 a 14 souborů příloh; s úvodními texty V. Prečana, V. Havla a J. Rupnika, s ediční poznámkou V....
Book
16
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 27, 2016, č. 39, 26. 9., s. 24-27
Annotation: Anketní odpovědi, mj. spisovatelky K. Tučkové a M. Platzové, novináře J. Šídla a T. Němečka a překladatele P. Wilsona.
Article
18