By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní hry. -- S. 393-425
Annotation: Komentář; s anotací (přední záložka volné obálky); s chronologickým přehledem vzniku divadelních her (s. 426-428); se seznamem literatury (s....
Book Chapter
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 2. 1., příl. Magazín MF Dnes, roč. 5, č. 1, s. 28, 30
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a muzikantem; mj. o humoru.
Article
3
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 197, 24. 8., příl. Orientace, s. viii
Annotation: Článek o písňových textech reagujících na situaci před i po srpnu 1968.
Article
5
In: Příběh a Shakespeare. -- s. 174-181
Annotation: Bibliografický přehled (k 37 esejům sledujícím "příběh" v Shakespearových hrách), s oddíly: Souborná vydání dramat Williama Shakespeara v...
Book Chapter
6
In: Pan Když a slečna Kdyby. -- s. 385-387
Annotation: Autorovy poznámky k souboru esejů (s informacemi o jejich časopiseckém, popř.. rozhlasovém zveřejnění), uspořádaných do oddílů: Příběh...
Book Chapter
7
8
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 11, 2004, č. 44, 25. 10., s. 108-109
Annotation: Medailon písničkáře K. Hašlera.
Article
9
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2003, č. 6, prosinec, s. 126-129
Annotation: Esej inspirovaný dramatikou I. Vyskočila a L. Smočka.
Article
10
In: Strašlivé Čechy, děsná Morava. -- s. 231-235
Annotation: Autorova poznámka ke knize čerpající ze sbírek českých a moravských pověstí (viz Bibliografie, s. 231-235).
Book Chapter
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 14, 2004, č. 26, 21.-27. 6., s. 1 a 5
Annotation: Mj. o jeho vztahu k Ivanu Vyskočilovi.
Article
12
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 9, 2002, č. 3, 14. 1., s. 71
Annotation: Odpovědi na anketní otázky v pravidelné rubrice Kápněte božskou.
Article
13
by Rut, Přemysl, 1954- jn99240001011{{{}}}}
Published Brno : Petrov, 2001.
Annotation: Soubor esejů, vycházející z autorova rozhlasového cyklu Kapitoly z lidové filosofie (stanice Vltava 2000-2001) a interpretující a komentující...
Book
14
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 12, 2001, č. 3/4 (49/50), s. 302-304
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 34, 9. 2., s. B1-B2
Annotation: Rozbor.
Article
16
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 9, 2002, č. 8, 18. 2., s. 38-40
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 12, 2002, č. 39, 23.-29. 9., s. 16
Annotation: O rozhlasovém pořadu z dopisů J. Demla Píšu to při světle nočním v zpracování V. Vokolka a v interpretaci P. Nárožného.
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [10], 1999, č. 3/4 (41/42), s. 19-30
Annotation: Esej o vývoji písňového textu od kramářských písní k současným hitům.
Article
19
In: Neon. -- ISSN 1212-8392. -- Roč. 1, 2000, č. 3, březen, s. 72-75
Annotation: Rozhovor manželů, na s. 77-79 otištěna povídka Něco jiného.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 209, 7. 9., s. 20
Annotation: Odpověď na anketní otázku; o I. Herrmannovi.
Article