By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 257, 16. 9., s. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 344, 13. 12., s. 2
Annotation: Recenze básnické novinky V. Závady.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1956, č. 15, 15. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 232-238
Annotation: Studie zabývající se otázkou, zde má kritika právo formulovat závazná pravidla básnické tvorby a dle těchto kritérií pak jednotlivá díla...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 11, 13. 1., s. 4
Annotation: Úvaha dokládaná na dílech české, ale hlavně sovětské literatury.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 97, 20. 4., s. 3
Annotation: Vzpomínka na novináře, redaktory Rudého práva.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 2, s. 155-159
Annotation: Úvaha o vztahu socialistického spisovatele k úspěchu a slávě.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 6, s. 614-643
Annotation: Výzva spisovatelům a překladatelům k napravení dosavadních chyb, mezi něž patří např. příliš málo překladů z češtiny, nedostatečná...
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 12, s. 1472-1473
Annotation: Osobní vzpomínka na publicistu a funkcionáře, jenž oceňoval zejména Nezvalovu básnickou tvorbu.
Article
11
12
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1952, č. 344, 24. 12., s. 3
Annotation: Nekrolog; s citovaným úryvkem ze vzpomínky L. Štolla na zemřelého politika, novináře a překladatele z ruštiny.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 238, 8. 9., s. 3
Annotation: Medailon u příležitosti 9. výročí smrti.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 5, s. 552
Annotation: Osobní vzpomínka na Vasila Prokůpka při příležitosti jeho úmrtí.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 3, s. 373-374
Annotation: Poděkování Zdeňku Nejedlému k 75. narozeninám, že zorientoval mladou generaci v dějinách literatury a v literárních směrech; autor provádí...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 12, 19. 3., s. 3
Annotation: O současné české poezii, mj. básních V. Nezvala a kriticky o Básnickém almanachu 1954 ilustrovaném O. Janečkem.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, s. 643-648
Annotation: Esejistická rekapitulace přínosu třicetileté existence Komunistické strany Československa literatuře; význam periodik jako Rudé právo a Tvorba;...
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 2, s. 163-166
Annotation: Výzva českolovenským spisovatelům ze zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa v únoru 1951.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, s. 797-798
Annotation: Polemika s kritickým obsahovým rozborem ročníku 1951 Nového života z pera Václava Stejskala uveřejněným v Lidových novinách 12. 5. 1951.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 10, s. 1570-1577
Annotation: Příspěvek k průběžné debatě na stránkách Nového života roč. 1951 o literární kritice, jejím postavení a funkci v soudobé literatuře,...
Article