By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 14, 4. 9., s. 10-11
Annotation: Vzpomínka na zesnulého J. Kovalčuka.
Article
2
by Rychlík, Břetislav, 1958- jo20000080697{{{}}}}
Published Brno : Janáčkova akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny, 2019.
Annotation: Monografie představuje poznámky autora knihy a režiséra Břetislava Rychlíka k vzniku a průběhu divadelních inscenací šesti textů realistického...
Book
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 21, 2012, č. 21, 11. 12., s. 10
Annotation: Rozhovor o undergroundové kultuře, současné politice a její reflexi v divadle.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 287, 10. 12., s. 11
Annotation: Kritika Lustigova osočování K. Sidona, J. Pavláta a J. Daníčka v rozhovoru o problémech v Židovské obci (Literární noviny, 6. 12. 2004).
Article
5
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 15, 2004, č. 18, 26. 4.-2. 5., s. 21
Annotation: Nekrolog.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 30, 24. 7., s. 9
Annotation: Jeden z pozdravných příspěvků k jubileu L. Vaculíka. - (Titulek čísla Osmdesátiny morousovitého svědomí.)
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 12, 2002, č. 16, 15.-21. 4., s. 1 a 5
Annotation: Rozhovor se scenáristou, publicistou a televizním aktivistou, mj. i o jeho literární práci; připojena biografická poznámka.
Article
8
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 13, 2002, č. 20, 13.-19. 5., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 13, 2002, č. 32, 5.-11. 8., s. 21
Annotation: Glosa k výboru.
Article
10
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 14, 2003, č. 13, 24.-30. 3., s. 21
Annotation: O místě vzniku básní.
Article
11
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 14, 2003, č. 19, 5.-11. 5., s. 21
Annotation: Úvaha o Fridrichových básních.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 279, 30. 11., s. 21
Annotation: Rozhovor o vzniku televizního filmu; s rozpisem jeho částí s názvy Dělová koule, Arizona, Jaro je tady, Stará hranice.
Article
14
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 37, 1995, č. 5, 26. 1., s. 56-57
Annotation: Rozhovor s hercem, režisérem, scénáristou, novinářem (obržel cenu Evropský fejeton 1994); rozhovor je o divadle.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 20, 25. 1., s. 16
Annotation: K aktivitě Výboru národní kultury a účasti K. S. v něm.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 214, 12. 9., s. D8
Annotation: Reportáž z udílení čestného občanství města Humpolec básníku I. M. Jirousovi (při příležitosti jeho pětašedesátých narozenin).
Article
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 20, 2011, č. 3, 8. 2., s. 15
Annotation: Zejména o nadšení z brněnské dramatizace dopisů V+W; v cyklu Dopisy bez hranic.
Article
18
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 20, 2011, č. 7, 5. 4., s. 15
Annotation: Mj. o jeho dojmech z Havlova filmu a kritickém ohlasu tohoto filmu.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 4, 8. 4., s. 5
Annotation: Vzpomínka na zesnulou básnířku V. Jirousovou. Doplněno o otisk její básně Co asi vidí z níže uvedené sbírky.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 171, 23. 7., příl. Orientace-Vaculík je tady, s. 24
Annotation: Medailon.
Article