By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovanské historické studie. -- ISSN 0081-007X. -- Sv. 28, 2002, s. 29-67
Annotation: Přehledová studie, s kapitolami: Uspořádání česko-slovenských vztahů na počátku 70. let, Organizační změny koncem sedmdesátých a počátkem...
Article
2
3
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 70, 2001, č. 2, s. 283-285
Annotation: Přehledová recenze.
Article
4
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 15, 2006, č. 12, 6. 6., s. 3
Annotation: Polemická reakce na některé pasáže z Havlova textu Prosím stručně, týkající se okolností dělení společného státu Čechů a Slováků.
Article
5
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 107, 9. 5., s. 11
Annotation: Komentář k vyjádření P. Mráčka v článku: Kolomacká Markéta, Skandál v několika řádcích (Práce 29. 4.).
Article
6
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 8, 1993, s. 168-169
Annotation: Masaryk Tomáš Garrigue, Masaryk Jan; recenze knihy profesora evropských dějin na oxfordské univerzitě Z. Z. (1. vyd. 1976); autor chybně uveden...
Article
7
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 8, 1993, s. 173-174
Annotation: Recenze výboru ukázek z prací a projevů: Masaryk Tomáš Garrigue; usp. a vstupní komentář napsal: Kovtun Jiří.
Article
8
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 8, 1993, s. 180-182
Annotation: Masaryk Tomáš Garrigue; recenze sborníku přednášek pronesených v rámci stejnojmenného cyklu v Domě slovenské kultury v Praze (1991), mj. přednášky...
Article
9
In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis. -- ISSN 0323-0562. -- Roč. 52, 2012, suppl. 1, s. 199-208
Annotation: Studie zasazuje do historického a politického kontextu polemiku D. Rapanta a E. Andicsové z 60. let o revizi Marxových a Engelsových názorů na slovenské...
Article
10
by Rychlík, Jan, 1954- jn19990216159{{{}}}}
Published Praha : Vyšehrad, 2015.
Annotation: Knižní rozhovor o různých problémech českých a evropských dějin.
Book
11
by Rychlík, Jan, 1954- jn19990216159{{{}}}}
Published Praha : Vyšehrad, 2020.
Annotation: Monografie přináší pohled na dějiny Československa v období socialismu, včetně obecného kontextu společenského a kulturního (zmiňováni jsou...
Book
12
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 8, 1993, s. 158-165
Annotation: Recenze třísvazkového sborníku (London, The Macmillan Press Ltd, School of Slavonic and East European Studies, University of London, Volume 1, 1990,...
Article
13
In: Korespondence TGM - MRŠ. -- s. 5-18
Annotation: Předmluva, s kapitolami: Češi a Slováci do osmdesátých let 19. století; T. G. Masaryk a Slováci; Česko-slovenská spolupráce od devadesátých...
Book Chapter
14
by Kováč, Dušan, 1942-, Rychlík, Jan, 1954- jn19990216159{{{}}}}
Published Bratislava : Praha : Slovenské národné múzeum ; Národní muzeum, 2018.
Annotation: Katalog výstavy "Česko-slovenská a Slovensko-česká výstava" se soustředí na vzájemné vazby Čechů a Slováků v období let 1918-1992.
Book
15
Annotation: Monografie se zabývá historií Podkarpatské Rusi jakožto součásti Československa: jejím správním, politickým, hospodářským a kulturním vývojem,...
Book
16
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 8, 1999, č. 36, 7. 9., s. 1-2
Annotation: Rozhovor o česko-slovenských vztazích.
Article
17
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 46, 2016, č. 2, 14. 4., s. 87-93
Annotation: Ukázka z deníku, prózy i poezie hudebního skladatele J. Rychlíka; připojena úvodní poznámka jeho syna J. Rychlíka; připojena bio-bibliografická...
Article
18
Annotation: Monografie se věnuje českým dějinám od zaznamenatelných počátků až po současné události; s Přehledem panovníků, hlav státu a předsedů...
Book
19
by Rychlík, Jan, 1954- jn19990216159{{{}}}}, Zilynskyj, Bohdan, 1954-, Magocsi, Paul R., 1945-
Published Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015.
Annotation: Přehled ukrajinských politických dějin od nejstarších dob do současnosti; - mj. s kapitolou Česko-ukrajinské vztahy (s. 425-452).
Book
20
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 6, 15. 12., s. 4-10
Annotation: Laudatio J. Šiklové, poděkování laureátky a záznam diskuse; s úvodní redakční poznámkou o 2. udělení ceny v Olomouci 1. 12. 2005.
Article