By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- Roč. 16, 1990, č. 2, říjen, s. 13-17
Annotation: Tři črty a báseň. Texty jsou poznamenány otisky Otokara Březiny, Karla Čapka a Jakuba Demla v krajině.
Article
2
In: Listy starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 23, 2000, č. 2, červen, s. 40-41
Annotation: Medailon k osmdesátinám 22. 3.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 289, 12. 12., s. 4
Annotation: Článek o edici Vydavatelství ministerstva informací.
Article
4
5
In: Listy Starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 16, 1993, č. 3, září, s. 61-64
Annotation: O jeho básnické tvorbě a odbojové činnosti (zemř. 1. 10. 1990).
Article
6
In: Brněnský večerník. -- Roč. 3, 1993, č. 148, 2. 7., s. 7
Annotation: Poznámka.
Article
7
In: Moravskoslezská orlice. -- R. 1990, č. 3, s. 3
Annotation: K převezení ostatků z Anglie.
Article
8
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 198, 25. 8., s. 4
Annotation: Fejeton poukazující na věcné chyby v románu.
Article
9
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 19, 1963, č. 107, 5. 5., s. 5
Annotation: Referát.
Article
10
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 1, 1969, č. 3, listopad, s. 40-41
Annotation: Kritika regionálních literárních soutěží.
Article
11
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 1 (106), 1991, č. 43 (110), 16. 5., s. 4
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
12
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 1, 1991, č. 44, 8. 11., příl. RT magazín, s. 6-7
Annotation: Poznámka k otištěným básním.
Article
13
In: Listy starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 31, 1998, č. 3, září, s. 73-74
Annotation: Nekrolog literárního historika.
Article
14
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- R. 1997, č. 5, s. 6
Annotation: Vzpomínka na spolupráci se ZŠS a vztah k Českému ráji; autor bývalý vedoucí kulturní rubriky deníku Pochodeň.
Article
15
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 54, 1965, č. 311, 30. 12., s. 2
Annotation: Referát.
Article
16
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 54, 1965, č. 303, 18. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 54, 1965, č. 113, 12. 5., s. 3; č. 114, 13. 5., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci v Hradci Králové.
Article
18
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 20, 1964, č. 56, 5. 3., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
19
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 58, 1969, č. 184, 7. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 58, 1969, č. 48, 26. 2., s. 5
Annotation: O měsíčníku před vyjitím jeho prvního čísla.
Article