By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 13, listopad 1952, s. 385-387
Annotation: Ideový význam a přehled literárních děl reflektujících Říjnovou revoluci.
Article
2
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 9, 4. 3., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 14, 8. 4., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 18, 22. 1., s. 9
Annotation: Poznámka k otištěným ukázkám ze sbírky.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1954, č. 279, 8. 10., s. 2
Annotation: Medailon k 80. výročí básníkova úmrtí.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 53, 31. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 5, květen, s. 32-35
Annotation: Úvaha o básnickém díle V. Z.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 9, listopad, s. 13-14
Annotation: O sepjetí poezie V. Z. se světem pracujících.
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 63, 1983, č. 72, 26. 3., s. 5
Annotation: Pohled na román J. H. v kontextu literatury dvacátých let; s úvodní zmínkou o stati: Šubin Georgij, Náš současník Hašek, Rudé právo 63, 1983,...
Article
12
13
14
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 3, 1965, č. 2, 14. 1., s. 4
Annotation: Komentář k zahraničním diskusím o realismu.
Article
17
18
In: Můj svět. -- S. 453-459
Annotation: Výbor je doplněn souborem anekdot a myšlenek z esejů B. H.
Book Chapter
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 63, 1983, č. 154, 2. 7., s. 5
Annotation: Medailón k 3. 7.; mj. srovnání osobnosti F. K. s: Hašek Jaroslav.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1989, č. 267, 13. 11., s. 5
Annotation: Recenze; též o románu J. K. Svatba století.
Article