By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bibliofil. -- Roč. 1, 1923, č. 3, s. 22
Annotation: Uvedený sborník vydává Čs. spolek sběratelů a přátel ex libris v Praze. Upozorněno na dva články v jeho literární části: Obrátil K. J.,...
Article
2
In: Bibliofil. -- Roč. 1, 1923, č. 6, s. 46-77
Annotation: 23. května 1923 zemřel: Macek Antonín, redaktor: Rudé právo a průkopník bibliofilství u nás.
Article
3
In: Bibliofil. -- Roč. 2, 1924/1925, č. 1, květen 1924, s. 4-8
Annotation: Josef Florian, nakladatel a vůdčí osobnost ve Staré Říši, vydával knihy v edicích: Nova et Vetera, Studium a Dobré dílo. O jeho spolupracovnících,...
Article
4
In: Bibliofil. -- Roč. 2, 1924/1925, č. 2, červen 1924, s. 26-27
Annotation: Edice Symposion dospěla k ll. svazku; poslední tři svazky: Merežkovskij D. S., Genius umění; Schopenhauer A., Genius umění, láska, světec; Maeterlink...
Article
5
In: Bibliofil. -- Roč. 2, 1924/1925, č. 3, červen 1924, s. 35-36
Annotation: Konstatování, že v Čechách jsou už tři bibliofilské časopisy: Vitrinka, redaktor: Novák Arthur; Knihomol, redaktor: Bradáč Ludvík; o třetím,...
Article
6
In: Bibliofil. -- Roč. 2, 1924/1925, č. 5, září 1924, s. 64
Annotation: Časopis H. zakončuje důstojně ročník svým 4. číslem. Upozorněno mj. na stať: Braunerová Zdenka, Vzpomínky na první desetiletí moderní české...
Article
7
In: Bibliofil. -- Roč. 2, 1924/1925, č. 6/7, říjen/listopad 1924, s. 93
Annotation: V uvedeném čísle čas. Knihomol otištěn fejeton: Neruda Jan z r. 1879, v němž se píše o vazbě knih do lidské kůže (kritika Nerudy). Dále...
Article
8
In: Bibliofil. -- Roč. 1, 1923, č. 3, s. 21
Annotation: Zprávy zejména o plánech nakladatelství: Hyperion, které má vydat dílo: Mácha K. H., rozvržené do 10 svazků; dále zakládá novou bibliofilskou...
Article
9
In: Bibliofil. -- Roč. 3, 1925, č. 1, březen, s. 18
Annotation: Referát o posledním čísle (číslo neuvedeno) čas. Moderní revue, které doplňuje lidský portrét: Procházka Arnošt, bývalého redaktora tohoto...
Article
10
In: Bibliofil. -- Roč. 3, 1925, č. 3, květen, s. 72-73
Annotation: Referát o 2. ročníku čas. Vitrinka, která si zachovává svou dobrou úroveň; autor vypočítává klady tohoto časopisu, který se od 4. čísla...
Article
11
In: Bibliofil. -- Roč. 3, 1925, č. 4, červen, s. 93-95
Annotation: Seznam knih z let 1921-1925 s ilustracemi: Bouda Cyril.
Article