By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 7/8, červenec/srpen, s. 13-14
Annotation: Básně.
Article
2
by Sachrová, Kateřina, 1982- jx20090721048{{{}}}}
Published Plzeň : Pro libris, 2015.
Annotation: Sbírka básní; s uvedeným doslovem.
Book
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 22-24
Annotation: Povídka a báseň.
Article
4
by Sachrová, Kateřina, 1982- jx20090721048{{{}}}}, Etlinger, Mihály, 1990-
Published Plzeň : Plzeň 2015, o.p.s. ve spolupráci s Pro libris a Knihovnou města Plzně, 2015.
Annotation: Publikace je výstupem literárních rezidenčních programů OPEN A.i.R. a Pécs Writers Program a obsahuje českou a anglickou verzi textů K. Sachrové...
Book