By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 2, s. 92-97
Annotation: Analýza prózy B. Němcové Babička, zaměřená k postavě Barunky.
Article
3
4
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 40, 2003, č. 3, květen/červen, s. 12-14
Annotation: V souboru Z přednášek 46. Šrámkovy Sobotky.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 7/8, s. 203-205
Annotation: Přehledová recenze devátého ročníku, věnovanému české stylistice.
Article
6
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 7, 2007, č. 1, s. 1-14
Annotation: Studie o posledních dopisech B. Němcové. Autorka zpochybňuje, že by šlo o dopisy v pravém slova smyslu, a snaží se tuto skupinu textů při zohlednění...
Article
7
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 7, 2015, n. 4, s. 26-35
Annotation: Studie se věnuje kognitivní literární vědě, především jazykovému obrazu světa a obrazovým schématům. Autorka aplikuje teorii na korespondenci...
Article
8
In: Slavica pragensia. -- ISSN 0323-0813. -- Roč. 2014, č. 42, s. 203-210
Annotation: Studie rozebírá polemické reakce na Stichovu analýzu dopisů B. Němcové tzv. neznámému adresátovi.
Article
9
10
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 81, 1998, č. 5, s. 245-254
Annotation: Studie; srovnání korespondence B. N. z 2. poloviny 40. let a z přelomu 50. a 60. let.
Article
11
by Saicová Římalová, Lucie, 1973- mzk2004148382{{{}}}}
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2005.
Annotation: S Úvodem (s. 9-30) a s kapitolami: Stylizace, sebestylizace a komunikační perspektiva; Prostředky sebestylizace subjektu narátora/produktora a stylizace...
Book
12
Annotation: Soubor studií; s Ediční poznámkou (s. 177), se soupisem literatury (s. 189-192), s rejstříkem.
Book
13
In: Božena Němcová. -- s. 7-26
Annotation: Předmluva k druhému svazku korespondence (listy č. 154-323, psané jak B. Němcovou, tak B. Němcové), s kapitolkami: Dohled nad korespondencí, Státní...
Book Chapter
14
In: Božena Němcová. -- s. 7-34
Annotation: Předmluva k čtvrtému, závěrečnému svazku korespondence (listy č. 507-696 /včetně Dodatků, č. 664-696/, psané jak B. Němcovou, tak B. Němcové),...
Book Chapter
15
In: Božena Němcová. -- s. 7-13
Annotation: Předmluva vědecké redaktorky svazku, obsahujícího všechny badatelsky dostupné dopisy daného období (153 listy, řazené chronologicky), psané...
Book Chapter
16
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 63, 2002, č. 1, březen, s. 70-73
Annotation: Recenze svazku, který je věnován současným českým studiím mj. i literárním v oddíle Czech Literature in Transition; recenze Zbyňka Vintra svazku...
Article
17
In: Božena Němcová. -- S. 7-20
Annotation: Předmluva k třetímu svazku korespondence (listy č. 324-506, psané jak B. Němcovou, tak B. Němcové), s kapitolkami: O dopisech..., O adresátech...
Book Chapter