By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Zdena Salivarová

Zdena Salivarová (born October 21, 1933) is a Czech-born writer and translator living in Canada.

She was born in Prague and studied script-writing at the Academy of Performing Arts in Prague. She came to Toronto in the year 1969 with her husband Josef Škvorecký following the Soviet invasion of Czechoslovakia.

During the 1960s, she worked as a singer and actress. In 1968, she published a collection of short stories ''Pánská jízda''.

With her husband, she founded a publishing house in Toronto, 68 Publishers, which published Czech books that were banned in communist Czechoslovakia. Salivarová and her husband wrote ''Samožerbuch'' (1977) about the history of the publishing house.

She received the Egon Hostovský award in 1976. With her husband, she was named to the Order of the White Lion in 1990 for their work in promoting Czech literature. Provided by Wikipedia
1
2
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 35, 2003, č. 41, 14. 10., s. 19
Annotation: Rozhovor.
Article
3
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2004, č. 1, květen, s. 28-33
Annotation: Vzpomínková stať zahajující rubriku Knihy, které nevyšly v 68 Publishers; s kapitolami Autor přepisovatel [o A. Lustigovi a jeho románu Král...
Article
4
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2006, č. 9, září, s. 26
Annotation: Odpověď na dopis redaktorky ČD Martiny Fialkové; datováno Toronto, 24. 7. 2006.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 15, 5. 4., s. 15
Annotation: V rubrice Můj tip. Co čte Zdena Škvorecká, spisovatelka.
Article
6
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2001, č. 1, červen, s. 12-15; č. 2, listopad, s. 6-9
Annotation: Přetištěno z: Divadelní noviny č. 21/2000.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 9, 2000, č. 21, 12. 12., s. 16; č. 22, 27. 12., s. 16
Annotation: V druhé části zejména o hrách J. R. Picka.
Article
8
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 24, 1994, č. 3, s. 108
Annotation: O vztahu k domovu a jejích plánech, též nakladatelských.
Article
9
In: Hnůj země. -- S. 315-317
Annotation: Autorský doslov; s nepodepsanou poznámkou o autorce (s. 318-319); 1. vyd. Toronto, Sixty-Eight Publishers 1994.
Book Chapter
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 278, 26. 11., příl. Slovo na neděli, s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Story. -- ISSN 1211-1848. -- Roč. 1, 1994, č. 16, 24. 11., s. 34-35
Annotation: Škvorecký Josef; vzpomínky.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 28, 2. 2., příl. Magazín Dnes, 3, č. 5, s. 43-44
Annotation: Rozhovor; mj. o: Škvorecký Josef.
Article
13
In: České a moravskoslezské Zemědělské noviny. -- ISSN 1210-0129. -- Roč. 3, 1993, č. 174, 30. 7., příl. Náš domov, s. 1
Annotation: Rozhovor; převážně o chystaném souboru dokumentů, který se bude jmenovat První kamenem (vyšlo pod názvem Osočení) a o svém rozepsaném románu...
Article
14
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- Roč. 3, 1992, č. 4, prosinec, s. 17-18
Annotation: Projev u příležitosti udělení doktorátu honoris causa na University of Toronto 15. 6. 1992.
Article
15
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- Roč. 4, 1993, č. 1, březen, s. 25-31
Annotation: Záznam rozhovoru v Klubu spisovatelů v Praze v listopadu 1992, mj. o nakladatelství Sixty-Eight Publishers, časopisech Západ a Telegram (s přílohou...
Article
16
In: Polygon reportér. -- Roč. 9, 1992, č. 5, 17. 9., s. 29
Annotation: K uveřejnění jména v seznamu spolupracovníků tajné policie (přetištěno z: Satelit, Kanada). K tomu též několik dalších příspěvků, mj....
Article
17
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 4, 1994, č. 11, 17. 1., s. 5
Annotation: Rozhovor o knize Opustíš-li mne, nezahyneš (Praha, Ivo Železný 1993) a o dokončovaném románu Hnůj země (jeho vydáním skončí činnost nakladatelství...
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 196, 21. 8., s. 7
Annotation: K otištění jejího jména v seznamu spolupracovníků STB v časopise Rudé krávo.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 225, 24. 9., s. 6
Annotation: O jí založeném spolku Výbor na obranu nespravedlivě osočených (VONO).
Article
20
In: Reportér. -- ISSN 0486-4433. -- Roč. 7, 1992, č. 46, 18.-25. 11., s. 20-21
Annotation: Reportáž.
Article