By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 61, 13. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 11, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 11, 13. 3.
Annotation: Úvaha o knižní produkci a knize, jejím vnímání společností před rokem 1989 a po něm, autorka mj. zmiňuje i historii akce Březen - měsíc...
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 136, 12. 6., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 24, s. 4
Annotation: O publicistickém rozhlasovém pořadu Jak to vidí na ČRo 2, kde postupně účinkovali mj. osobnosti uvedené v titulku; Z. Mahler zde mluvil též...
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 30, 6. 8., s. 1
Annotation: Rozhovor s básnířkou a výtvarnicí v seriálu 33 otázek Michala Černíka; s autobiografickou poznámkou.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 16, 20. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 3, s. 3
Annotation: Ukázky z básní.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 137, 14. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 24, s. 3
Annotation: Básně.
Article
6
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2004, č. 9, 19. 3.
Annotation: Básně ze současné tvorby.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 14, 17. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 3, s. 2
Annotation: Vzpomínka na zesnulou J. Dvořákovou († 18. 12. 2017).
Article
8
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 72, 25. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 12, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 12, 25. 3.
Annotation: Úvaha nad dvěma filmy - "Vysoká hra" a "Babička" - které autorka zhlédla na České televizi. Blíže se vyjadřuje k tvorbě režiséra J. Svobody...
Article
9
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 13, 16. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 3, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 3, 16. 1.
Annotation: Báseň je součástí úvahy s názvem "Inspirace" o oslavách konce roku 2018 a o vánočním televizním programu.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 170, 25. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 30, s. 4
Annotation: Článek o propojení výstavy díla malíře F. Sarny s akcí Noc muzeí a galerií v Jihlavě. V rámci Noci se v prostorách výstavy předčítalo...
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 233, 5. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 38, s. 4
Annotation: Povídka.
Article
12
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 21, 2016, č. 4, s. 94-95
Annotation: Úvaha o své dosavadní činnosti (malířství, poezie, ilustrace).
Article
13
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 21, 2016, č. 4, s. 36-37
Annotation: Básně.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 12, 25. 3., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 24, 13. 6., s. 4
Annotation: Glosa ke konferenci Unie českých spisovatelů.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 23, 10. 6., s. 4
Annotation: Úvaha, mj. vyzvedávající týdeník Obrys-Kmen; proneseno na konferenci Unie českých spisovatelů.
Article
17
online
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 103, 5. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 18, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 18, 5. 5.
Annotation: Úvaha B. Sarnové, ve které srovnává život Ch. Chaplina a J. Wericha, jak jej sami vylíčili ve svých autobiografiích. Na základě četby těchto...
Article
18
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 202, 1. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 35, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 35, 1. 9.
Annotation: Úvaha o životě na vesnici a mediální prezentaci lidí zde žijících obsahuje taktéž dvě básně ze sbírky "Napište mi zase něco, až se budete...
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 12, 21. 3., s. 4
Annotation: O filmu A tou nocí nevidím jedinou hvězdu (2005, režie Dagmar Knöpfelová); v druhém článku též o dalších filmových zpracováních života...
Article