By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 9, 7. 5., s. 1
Annotation: O obraze "třídní zášti" a "třídního boje" v současné české poezii a u klasiků české poezie 20. století.
Article
2
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 62, 1993, č. 1, s. 37-44
Annotation: Pražský lingvistický kroužek; studie.
Article
3
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 52, 1991, č. 3, srpen, s. 196-198
Annotation: Příspěvek přednesený na interním semináři ÚJČ (26.-27. 11. 1990) o zdrojích, přínosu a dalším vývoji idejí pražské strukturální školy;...
Article
4
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 80, 2011, č. 2/3, s. 171-173
Annotation: Článek o ruských členech Pražského lingvistického kroužku a zakomponování eurasianismu do tezí PLK (1929).
Article
5
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 81, 2012, č. 4, s. 488-490
Annotation: Recenze.
Article
6
Annotation: Posledních deset (z plánovaných 30) rozhovorů, které jsou ve svém celku též významným příspěvkem k dějinám české jazykovědy v druhé...
Book