By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2022 United States House of Representatives elections

The 2022 United States House of Representatives elections will be held on November 8, 2022. Elections will be held to elect representatives from all 435 congressional districts across each of the 50 U.S. states, as well as five non-voting delegates from the District of Columbia and four of the five inhabited U.S. territories. Numerous other federal, state, and local elections, including the 2022 Senate elections, will also be held on this date. The winners of this election will serve in the 118th United States Congress, with seats apportioned among the states based on the 2020 United States census. Democrats have held a majority in the House of Representatives since January 3, 2019, as a result of the 2018 elections, when they won 235 seats. However, their majority was reduced to 222 seats in the 2020 elections. Provided by Wikipedia
1
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 11. 1. 2019
Annotation: Nekrolog M. Balabána.
Article
2
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 8, 1997, č. 23, 22. 2., s. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6. 3., s. 4-5
Annotation: Recenze slovenského vydání sborníku, zachycujícího diskusi o čtenářské interpretaci textu.
Article
4
In: Kočičí zlato. -- s. 3-5
Annotation: Autorská předmluva; s autorským doslovem Vysvětlující poznámky (s. 128-131).
Book Chapter
5
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 7, 2003, č. 1, s. 164-168
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica, sv. 72. Studia bohemica, sv. 8. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2000, s. 121-129
Annotation: Interpretační studie; zejména o Páralově sci-fi tetralogii.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 18, 6. 5., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Studia bohemica. -- Sv. 59, sv. 5, 1989, s. 17-20
Annotation: Jubilejní medailon k 60. narozeninám (16. 12. 1988).
Article
9
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Studia bohemica. -- Sv. 59, sv. 5, 1989, s. 91-98
Annotation: Přehledová stať, mj. o dílech: Nesvadba Josef, Páral Vladimír, Volný Zdeněk, Souchop Josef.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 1, s. 20-26
Annotation: Esej k teorii a výzkumu intermediality, mj. k uměleckým adaptacím.
Article
12
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Studia bohemica. -- Sv. 70, sv. 7, 1996, s. 37-44
Annotation: Analytická studie srovnávající původní verzi publikovanou r. 1965 v časopise Tvář a novější verzi z r. 1968 s názvem Legenda o Kainovi.
Article
13
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 11, 1979, č. 7/8 (121/122), červenec/srpen, příl. Zvon, s. [5]
Annotation: Recenze francouzské verze románu o Janu Hronovi Kus života těžkého-?.
Article
14
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 14, 1982, č. 4 (154), duben, příl. Zvon, s. [5]
Article
15
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 15, 1983, č. 2 (164), únor, příl. Zvon, s. [3]
Annotation: Fejeton o pražské německé literatuře; s otištěnými úryvky z předmluvy O. Wienera a z básní: Liliencron Detlev, Salus Hugo, Heller Leo.
Article
16
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 16, 1984, č. 11 (183), listopad, nestr. příl.
Annotation: Pásmo veršů vysílané Svobodnou Evropou k udělení Nobelovy ceny.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 133, 9. 6., s. 11
Annotation: Nekrolog k úmrtí L. Vaculíka.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 167, 20. 7., s. 5, příl. Naše pravda, č. 27, s. III
Annotation: Stať se věnuje významu J. Husa.
Article
19
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 4, s. 7-16
Annotation: Obecná úvaha nad celým korpusem Hrabalova díla, sledující jeho žánrovanou a stylovou subverzivnost, která "vstupuje do kritického dialogu s tradičním...
Article
20
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 2, 2010, č. 4, s. 89-97
Annotation: Studie sumarizuje literárněteoretickou a literárněhistorickou produkci polistopadového dvacetiletí, zvláště upozorňuje na proběhlé metodologické...
Article