By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 8, 1997, č. 23, 22. 2., s. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6. 3., s. 4-5
Annotation: Recenze slovenského vydání sborníku, zachycujícího diskusi o čtenářské interpretaci textu.
Article
4
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 4, 2000, č. 1, s. 211-215
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Kočičí zlato. -- s. 3-5
Annotation: Autorská předmluva; s autorským doslovem Vysvětlující poznámky (s. 128-131).
Book Chapter
6
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 7, 2003, č. 1, s. 164-168
Annotation: Recenze.
Article
7
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 18, 6. 5., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Studia bohemica. -- Sv. 59, sv. 5, 1989, s. 17-20
Annotation: Jubilejní medailon k 60. narozeninám (16. 12. 1988).
Article
10
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Studia bohemica. -- Sv. 59, sv. 5, 1989, s. 91-98
Annotation: Přehledová stať, mj. o dílech: Nesvadba Josef, Páral Vladimír, Volný Zdeněk, Souchop Josef.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 1, s. 20-26
Annotation: Esej k teorii a výzkumu intermediality, mj. k uměleckým adaptacím.
Article
13
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Studia bohemica. -- Sv. 70, sv. 7, 1996, s. 37-44
Annotation: Analytická studie srovnávající původní verzi publikovanou r. 1965 v časopise Tvář a novější verzi z r. 1968 s názvem Legenda o Kainovi.
Article
14
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 11, 1979, č. 7/8 (121/122), červenec/srpen, příl. Zvon, s. [5]
Annotation: Recenze francouzské verze románu o Janu Hronovi Kus života těžkého-?.
Article
15
16
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 15, 1983, č. 2 (164), únor, příl. Zvon, s. [3]
Annotation: Fejeton o pražské německé literatuře; s otištěnými úryvky z předmluvy O. Wienera a z básní: Liliencron Detlev, Salus Hugo, Heller Leo.
Article
17
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 16, 1984, č. 11 (183), listopad, nestr. příl.
Annotation: Pásmo veršů vysílané Svobodnou Evropou k udělení Nobelovy ceny.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 133, 9. 6., s. 11
Annotation: Nekrolog k úmrtí L. Vaculíka.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 167, 20. 7., s. 5, příl. Naše pravda, č. 27, s. III
Annotation: Stať se věnuje významu J. Husa.
Article
20
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 4, s. 7-16
Annotation: Obecná úvaha nad celým korpusem Hrabalova díla, sledující jeho žánrovanou a stylovou subverzivnost, která "vstupuje do kritického dialogu s tradičním...
Article