By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 4, 5. 10. 1945, s. 5
Annotation: Poznámka o nedostatku dramatické tvorby pro rozhlas a o jedinečných možnostech rozhlasových her.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 5, 12. 10. 1945, s. 5
Annotation: O neblahém stavu současného českého rozhlasu a o potřebě zvláště kvalitních a moderních rozhlasových her.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 7, 26. 10. 1945, s. 5
Annotation: Odppověď na polemiku M. Kratochvíla ("Rozhlas má slovo", KP 1945, č. 6, s. 5) s předchozími autorovými články o kvalitě rozhlasových pořadů...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 8, 1. 12. 1945, s. 1
Annotation: Poznámka o nedostatečných honorářích českých spisovatelů, mj. ve srovnání s Anglií, USA i SSSR.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 29, 24. 6., s. 1-2
Annotation: Dopis Angličanu Derekovi o situaci v Praze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 33, 2. 5. 1947, s. 1
Annotation: Recenze na první slovenský film "Varúj...!" po druhé světové válce v české koprodukci.
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 164, 21. 7., s. 1-2
Annotation: Fejeton o veřejném řečništi v Londýně.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 34, 9. 5. 1947, s. 3
Annotation: Próza.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 39, 13. 6. 1947, s. 3
Annotation: Próza.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 193, 24. 8., s. 1-2
Annotation: Úvaha nad smrtí filmové hvězdy Rudolfa Valentina a nad sebevraždami jeho fanynek.
Article