By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 1, leden, s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 1, leden, s. 21
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 1, s. 98-100
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 52-53
Annotation: Autor formou alegorie líčí literární vývoj (neznámé/ho) básníka/řky.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 30, 30. 8., s. 5
Annotation: Článek o připravovaných pořadech.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 20, 15. 5., s. 4
Annotation: Recenze díla oceněného státní cenou.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 21, 22. 5., s. 5
Annotation: Poznámka o první studentské vědecké konferenci, pořádané 5. - 6. 5. 1954 pražskou filologickou fakultou o díle J. Fučíka; zmíněna přítomnost...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 22, 29. 5., s. 9
Annotation: O konferenci o Jilemnickém pořádané v Bratislavě 26. 5. Ústavem pro slovenskou literaturu Slovenské akademie věd s účastí českých literárních...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 30, 24. 7., s. 6
Annotation: Recenze autorovy třetí sbírky.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 10, 6. 3., s. 9
Annotation: O literárním večeru v Městské knihovně v Praze k šedesátinám Fr. Kubky s úvodním projevem J. Dolanského.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 11, 13. 3., s. 3-4
Annotation: O povídkách F. Kubky, L. Aškenazyho a P. Karvaše, cestopisných reportážích M. Majerové, J. Glazarové a J. Kopeckého ze Sovětského svazu a...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 23, 5. 6., s. 2
Annotation: O příspěvcích slovenských a českých literárních vědců na konferenci o P. Jilemnickém pořádané Ústavem pro slovenskou literaturu SAV v Bratislavě...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 45, 6. 11., s. 6
Annotation: Příspěvek v Majakovského řečnickém stylu do aktuální diskuse o satiře.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 27, 3. 7., s. 1
Annotation: Úvodník charakterizující poslední vývojové trendy české a slovenské poezie.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 38, 18. 9., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 5, 29. 1., s. 1-2
Annotation: Úvodník o postavách mladých lidí v současné české próze; k chystanému II. sjezdu ČSM.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 22, 28. 5., s. 6-7
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 22, 28. 5., s. 9
Annotation: Nekrolog k úmrtí divadelního režiséra a ředitele 18. 5. 1955 v Řevnicích u Prahy.
Article
19
20