By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 108, 9. 5., s. 2
Annotation: Báseň.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 11, s. 1369-1373
Annotation: Úvaha o reportážích Julia Fučíka, jež autor považuje za umělecké mistrovství na základě jejich stranickosti, odborné znalosti a bohatého...
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 4, s. 498-501
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 34, 20. 8., s. 3
Annotation: Se slovníkovou bio-bibliografickou poznámkou a se snímkem autora.
Article
6
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 153, 4. 6., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 236, 25. 8., s. 3
Annotation: Recenze stejnojmenné sbírky s citacemi veršů v jazyce originálu.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 4, s. 635
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 9/10, s. 796-797
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 3, s. 467-468
Annotation: Recenze.
Article
12
13
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 9, 1953, č. 265, 5. 11., s. 2
Annotation: Báseň ze sbírky Strážné ohně.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 9, 1953, č. 273, 14. 11., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
16
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [3], 1956, listopad/prosinec, s. [3]
Annotation: Tři otištěné básně ze sbírky Vzpoura srdce jsou doplněny poznámkou k povaze autorovy poezie.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 4/5, s. 397-399
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 6, s. 461-469
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 1, s. 133-139
Annotation: Studie o díle Svatopluka Čecha a dobovém kontextu jeho vzniku; význam literatury podporující národní myšlenku a odmítnutí kosmopolitismu a dekadence.
Article
20