By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 10, 13. 1., s. 5
Annotation: O jeho stati.
Article
2
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 4, 1959, č. 3, březen, s. 49-51
Annotation: Stať o historii česko-sovětských vztahů.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 34, 26. 8., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 50, 10. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 11, 18. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 14, 7. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 22, 2. 6., s. 3
Annotation: Konfese vyjadřující rusofilství autora.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 30, 28. 7., s. 1
Annotation: Glosa vytýkající "levicové teorii a kritice 50. a dalších let," že se nedovedla postavit "proti vulgarizaci levičácké, tj. schematické a účelové...".
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 46, 16. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 6, 11. 2., s. 2
Annotation: Příspěvek do ankety o současném stavu české literatury a potažmo kultury.
Article
12
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 11, 2000, č. 18, 4.-10. 5., s. 5
Annotation: Aktualizující politická glosa k významu J. F. a jeho studie o B. Němcové.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 20, 16. 5., s. 2
Annotation: Recenze; v redakční poznámce glosována autorova pochvala J. Škvoreckého za "neostouzení" J. Fučíka.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 16, 20. 4., s. 2
Annotation: Nekrolog k úmrtí ve věku 71 rok.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 3, 1997, č. 4, [19. 4.], s. 1-2
Annotation: Kulturně-politický úvodník.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 124, 27. 5., příl. Haló kultura, s. 8
Annotation: Politické vyznání.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 161, 12. 7., s. 5
Annotation: Úvaha o jeho díle.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 171, 23. 7., s. 5
Annotation: Glosa k její studii Povídka agitační a psychologická (K problematice persuaze v umění) (Česká literatura, 1994, č. 1).
Article
19
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 33, 24.-31. 8., příl. Pecka, č. 33, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 34, 1.-7. 9., příl. Pecka, č. 34, s. 4
Article