By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 12, s. 1422-1426
Annotation: Ukázky z romské poezie s úvodem Josefa Sekery.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 10, s. 407-415
Annotation: Josef Sekera popisuje v článku vlastní literární začátky a zmiňuje nejdůležitější zásady spisovatelské práce.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 16, 17. 4., s. 3
Annotation: Komentovaný výtah z referátu vedoucího tajemníka ÚV SČSS předneseného v druhý den spisovatelské konference.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 197, 19. 8., s. 4; 1960, č. 18, 21. 1., s. 4
Annotation: Román na pokračování.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 255, 30. 10., s. 2
Annotation: Rekapitulace výsledků literární soutěže, oznámení o konání putovní výstavy.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 231, 20. 8., s. 2
Annotation: Recenze životopisného románu
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1954, č. 48, 18. 2., s. 2
Annotation: Referát o zfilmovaném románu.
Article
10
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [3], 1957, č. [1], leden/únor, s. 1-2
Annotation: Stať o národní umělkyni Marii Majerové.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 8, 19. 2., s. 4
Annotation: O zfilmované "ostravské povídce" L. Aškenazyho Gábore, Gábore.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 193, 14. 8., s. 2
Annotation: Článek je úvahou J. Sekery o jeho románu na pokračování Červený doloman.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 9, 1953, č. 141, 13. 6., s. 7
Annotation: Úryvek z románu Děti z hliněné vesnice.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 9, 1953, č. 297, 12. 12., s. 4
Annotation: Článek o románech B. Říhy.
Article
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 45, 7. 11., s. 6
Annotation: Glosa k nadcházejícím oslavám 70. výročí otevření Národního divadla s apelem na větší výkonnost divadelní vědy.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 46, 14. 11., s. 18
Annotation: Článek k úmrtí Antonína Zápotockého.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 46, 14. 11., s. 18-19
Annotation: Článek k úmrtí Antonína Zápotockého.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 8, 21. 2., s. 5
Annotation: Nekrolog k úmrtí 13. 2.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 14, 4. 4., s. 5
Annotation: O práci jednotlivých kroužků Kruhu překladatelů, v druhé části článku kritika nedostatků Krausova překladu maďarského románu.
Article