By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 12, 2013, č. 77, únor, s. 3-9
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 3).
Article
2
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2013, č. 49 (3), s. 25-28
Annotation: Medailonky uvedených autorů (s ukázkami z jejich tvorby).
Article
3
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2013, č. 47 (1), s. 28-31
Annotation: Stať s kapitolou 1. Počátky Národního obrození a literatura krkonošská I. Více zmíněni uvedení autoři.
Article
4
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2012, č. 45 (3), s. 26-29
Annotation: Přehled autorů působících či publikujících na Českolipsku (s biografickými údaji). S otiskem básně M. Kubelky (Dítě, jímž jsi byla) v...
Article
5
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2012, č. 46 (4), s. 28-31
Annotation: Bio-bibliografické poznámky o autorech působících na Českolipsku.
Article
6
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2012, č. 46 (4), s. 46
Annotation: Poznámka.
Article
7
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2005, červenec/srpen, s. 20-24
Annotation: Studie; s ukázkami z díla F. Jaksche a J. Rösslera.
Article
8
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2005, červenec/srpen, s. 48
Annotation: Informativní článek; http://mujweb.cz/www/kallb/.
Article
9
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2005, září/říjen, s. 15-19
Annotation: Studie.
Article
10
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2005, září/říjen, s. 44
Annotation: Článek (http://mujweb.cz/www/kallb). Na s. 45-48 otištěna Bibliografie členů KALu za roky 2001-2004.
Article
11
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2005, listopad/prosinec, s. 15-21
Annotation: Medailonky; doplněno dvěma ukázkami (báseň Večernice od A. Ludwiga, povídka S rukou na pluhu od H. Rottera).
Article
12
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2006, leden/únor, s. 18-26
Annotation: Medailony autorů a ukázky z tvorby A. K. Senfta (báseň Dopis v plamenech) a F. Maschka (příběh Pastorek).
Article
13
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 39, 2006, č. 1, s. 32-33
Annotation: Životopisný článek a ukázky ze vzpomínek A. H. Bielaua.
Article
14
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2006, březen/duben, s. 18-27
Annotation: Medailony s ukázkami z tvorby.
Article
15
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2006, březen/duben, s. 45
Annotation: Poznámka o K. Karasové u otištěných básní.
Article
16
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 36, 2003, č. 12, s. 30-31
Annotation: Životopisný článek s básní Pramen Labe (Am Elbbrunnen), kterou přeložil M. Sekyra.
Article
17
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2005, leden/únor, s. 16-22
Annotation: V této části se autor věnuje hlavně T. Hutterovi.
Article
18
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2005, březen/duben, s. 15-19
Annotation: Medailony autorů a epická báseň Jeschkenschneider od Hugo Thuma (s. 19).
Article
19
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 6-8
Annotation: Životopisný článek o maďarském básníkovi, který žil v letech 1927-1928 v Liberci; na s. 8 otištěna jeho milostná báseň, kterou přeložil...
Article
20
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2005, květen/červen, s. 24-31
Annotation: Medailony autorů a ukázky z jejich tvorby (báseň R. Kauschky a povídka W. Gärtnera).
Article