By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 234, 6. 10., příl. Orientace, s. iv
Annotation: Polemika s esejem M. C. Putny Svatý Václave, vyžeň fašisty! (LN 29. 9. 2012).
Article
2
In: Létající ryba. -- R. 1990, č. 1, s. 45
Annotation: Blahopřejný dopis R. Paloušovi k funkci rektora Univerzity Karlovy, předchází (s. 44) faksimile vyloučení R. Palouše z pedagogického sboru PedF...
Article
3
Annotation: Sborník statí ze stejnojmenné konference pořádané Knihovnou kardinála Berana v Plzni 6. 6. 2014; kromě uvedených konferenčních příspěvků...
Book