By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 27, 2016, č. 6, červen, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s blogerkou a překladatelkou T. Semotamovou, mj. o románu, který napsala s J. Vítkem, jejím blogu a překladatelství z němčiny; připojeny...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 20, 28. 11., s. 4-6
Annotation: Rozhovor o psaní, překladech z němčiny a jejích knihách "Počong, aneb, O pinoživosti lidské existence" a "Ve skříni"; připojena bio-bibliografická...
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 9, 9. 11., s. 56-57
Annotation: Dvojrecenze na knihy o A. Přidalovi.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 19, 15. 11., s. 2
Annotation: Odpověď na anketní otázku věnující se směřování české společnosti.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 20, 29. 11., s. 12
Annotation: Fejeton o zpolitizování názorů na literární ceny a granty a kolizi mezi jednáním a postoji.
Article
6
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 20. 9. 2017
Annotation: Rozhovor o literárním překladu a jeho stavu v Česku inspirovaný debatou, kterou T. Semotamová zorganizovala v Knihovně Václava Havla (14. 9. 2017).
Article
7
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 4. 10. 2014
Annotation: Zpráva z Festivalu spisovatelů Praha.
Article
8
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 110, 17. 11., s. 160-164
Annotation: Článek o tom, jak Čechy vidí Němci, přičemž autorka konstatuje, že jedním z nejznámějších českých vývozních artiklů je pro Němce série...
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 30, 26. 7., s. 6
Annotation: Referát o akci pořádané kulturní agenturou Větrné mlýny v divadle Husa na provázku v Brně; v rubrice Depeše.
Article
10
In: Čtyřikrát jinak. -- s. 7
Annotation: Úvod vedoucí projektu - společného vydání textů čtyř autorek (povídek a esejů M. Fiedlerové a rakouské autorky S. Mold, filmového scénáře...
Book Chapter
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 32, 2. 8., s. 4
Annotation: Polemika s kritickým odsudkem hry L. Lagronové v recenzi J. Kamberského Jane - padesát minut školometství (TR č. 26/2011); v rubrice Dopisy.
Article
12
13
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 13, 2017, č. 8, s. 3
Annotation: Reakce na recenzi E. Markové na knihu O. Grjasnové (A2 16/2017).
Article
15
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 24. 4. 2020
Annotation: Článek obsahuje soubor tipů ke čtení; mj. na knihu V. Jirousové.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 13
Annotation: Polemika s recenzí televizního seriálu "Božena" M. Grygara, kterou uveřejnil ve Tvaru (4/2021).
Article
19
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 112, 16. 5., příl. Salon, č. 1124, s. 15
Salon. -- 22. 5. 2019
Annotation: Rozhovor E. Hakla se spisovatelkou T. Semotamovou o její nové knize "Ve skříni", nominované na letošní Magnesii Literu, o inspiraci v díle F. Kafky...
Article
20
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 15, 2019, č. 6, s. 3
Annotation: Referát o účasti na literárním festivalu Měsíc autorského čtení.
Article