By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 4. 1. 2017
Annotation: Stať zaměřená na problematiku literárněhistorické reflexe německojazyčné literatury vzniklé v českých zemích a na literárněvědnou reflexi...
Article
2
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 1. 11. 2017
Annotation: Referát o "Akademickém setkání ke stému výročí narození Vladimíra Kyase", které uspořádaly Ústav pro jazyk český AV ČR a Slovanský ústav...
Article
3
In: Studia mediaevalia bohemica. -- ISSN 1804-0977. -- Roč. 7, 2015, č. 2, s. 329-331
Annotation: Anotace.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 5, říjen, s. 559-622
Annotation: Studie s kapitolkami Zápis Ostrovské písně, jeho kodikologický kontext a motivace zápisu, Výrazový charakter Ostrovské písně, Funkce Ostrovské...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 6, 18. 3., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 4, s. 170-173
Annotation: Nekrolog věnovaný E. Petrů.
Article
7
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 3, 2006, č. 5, s. 279-285
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 3, 2006, č. 5, s. 357-360
Annotation: Portrét romanisty P. Zumthora.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 1, s. 129-131
Annotation: Referát o konferenci.
Article
10
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 10, 2013, č. 19, s. 167-172
Annotation: Nekrolog k úmrtí J. Kolára 12. 2. 2013.
Article
11
In: Studia mediaevalia bohemica. -- ISSN 1804-0977. -- Roč. 3, 2011, č. 2, s. 317-323
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 13, 2016, č. 25, s. 204-211
Annotation: Dvojrecenze.
Article
13
14
15
16
17
18
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 11, 2014, č. 22, s. 86-92
Annotation: Stať k vylučování německého písemnictví z dějin starší české literatury v poválečném českém dějepisectví.
Article
19
20
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 11, 2014, č. 22, s. 103-110
Annotation: Životopisná studie. Připojena edice Vilikovského studie "Poznámka o původu tak zvaných 'východoslovenských kázání'" (s. 111-114), s pozn.
Article